Zpětná kompatibilita je něco, co mě poslední roky na jednu stranu děsilo, ale na druhou stranu i bavilo (protože překonávání překážek). Například přidání argumentu do konstruktoru je binárně zpětně nekompatibilní změna, musíte totiž současně zachovávat i ty již existující. Při druhém a dalším přidání @Deprecated si začínáte uvědomovat, že tudy cesta nevede. Jedním z nástrojů, který člověka dokáže vytáhnout z bryndy, je builder.

Úvod

Když říkám builder, tak tím nemyslím původní návrhový vzor builder.

Návrhový vzor oddělující konstrukci složitých objektů od jejich reprezentace

Nýbrž to, o čem Josua Bloch píše ve své knize Effective Java (což mi připomíná, že bych si ji měl přečíst znovu; ještě mám na blogu políčeno na práci s výjimkami). Konkrétně brojí proti teleskopickému konstruktoru, tedy takovému, kterému přibývají parametry. Kromě toho parametry stejného typy lze nedopatření snadno prohodit. Použití POJO a setterů vyžaduje více volání, během kterých lze obtížně zaručit validní stav objektu, a navíc neumožňuje vytvořit immutable object.

A teleskopické nejsou jen konstruktory, ale i metody. Změna signatury metody je pochopitelně binárně zpětně nekompatibilní. Možná i proto Uncle Bob v knize Clean Code prosazoval monadické funkce. Funkce s jediným parametrem, který se vytváří přes builder, je lábuž nejen z pohledu zpětné kompatibility.

Ukažme si to na vyumělkovaném příkladu. Řekněme, že máme e-shop, ve kterém chceme odeslat zásilku.

void shipOrder(Item item, int amount, Address address);

Nově potřebujeme zasílat dárkové balení. Okamžitý nápad je přidat parametr boolean isPresent, což jednak rozbíjí zpětnou kompatibilitu, jednak se jedná o antipattern.

Soustřeďme se však na zpětnou kompatibilitu. Pakliže máme.

void shipOrder(ShipOrderRequest request);

A voláme metodu.

var request = ShipOrderRequest.builder()
  .item(item)
  .amount(amount)
  .build();

service.shipOrder(request);

Tak přidání parametru metody lze udělat zpětně kompatibilně.

Implementace

Ukázka, jak může vypadat implementace třídy User s builderem.

public class User {

  private final String username;

  private final String email;

  private final String phone;

  User(final Builder builder) {
    this.username = builder.username;
    this.email = builder.email;
    this.phone = builder.phone;
  }

  public static Builder builder(final String username) {
    return new Builder(username);
  }

  public String getUsername() {
    return username;
  }

  public String getEmail() {
    return email;
  }

  public String getPhone() {
    return phone;
  }

  public static final class Builder {

    // required parameter
    private final String username;

    // optional parameters with default values
    private String email = null;
    private String phone = null;

    /**
     * Non-public constructor to prevent direct instantiation.
     */
    Builder(final String username) {
      this.username = username;
    }

    public Builder email(final String value) {
      this.email = value;
      return this;
    }

    public Builder phone(final String value) {
      this.phone = value;
      return this;
    }

    public User build() {
      return new User(this);
    }
  }
}

Instanci pak vytvoříte následovně.

var user = User.builder("chuck_norris")
  .email("chuck.norris@example.com")
  .build();

Předně si povšimněte konstruktoru třídy, kam jako parametr vstupuje jediný parametr a to builder. Statická metoda vytvářející builder nemusí mít žádný parametr a nebo může, pakliže některý z nich považujete za povinný (v našem případě username).

Náš příklad můžeme dále vylepšovat. Dejme tomu, že chceme mít vyplněný alespoň jeden kontakt.

public User build() {
  if (phone == null || email == null) {
    throw new IllegalStateException("Either phone or email has to be set");
  }
  return new User(this);
}

Názvosloví

Stejné chyby, stejné známky. Neučte se z kódu, který vytvořily jaxb generátory. Viděli byste metody jako #withUsername(String), což evokuje, že se vytváří kopie přes #clone(), ale to se neděje. Příklad si můžete vzít spíš z novějšího API, co se děje, voláte-li metodu s prefixem with, namátkou java.time.LocalDateTime#withMinute(int).

Dědičnost

S trochou snahy a přemlouvání generik lze zajistit i dědičnost.

class User {

  private final String username;

  private final String email;

  private final String phone;

  protected User(final Builder<?> builder) {
    this.username = builder.username;
    this.email = builder.email;
    this.phone = builder.phone;
  }

  public static Builder<?> builder(final String username) {
    return new Builder<>(username);
  }

  public String getUsername() {
    return username;
  }

  public String getEmail() {
    return email;
  }

  public String getPhone() {
    return phone;
  }

  public static class Builder<B extends Builder<B>> {

    // required parameter
    private final String username;

    // optional parameters with default values
    private String email = null;
    private String phone = null;

    /**
     * Non-public constructor to prevent direct instantiation.
     */
    Builder(final String username) {
      this.username = username;
    }

    @SuppressWarnings("unchecked")
    protected B self() {
      return (B) this;
    }

    public B email(final String value) {
      this.email = value;
      return self();
    }

    public B phone(final String value) {
      this.phone = value;
      return self();
    }

    public User build() {
      return new User(this);
    }
  }
}

class Customer extends User {

  private boolean vip;

  Customer(final Builder<?> builder) {
    super(builder);
    this.vip = builder.vip;
  }

  public static Builder<?> builder(final String username) {
    return new Builder<>(username);
  }

  public boolean isVip() {
    return vip;
  }

  public static class Builder<B extends Builder<B>> extends User.Builder<B> {

    private boolean vip;

    Builder(final String username) {
      super(username);
    }

    public B vip(final boolean value) {
      this.vip = value;
      return self();
    }

    @Override
    public Customer build() {
      return new Customer(this);
    }
  }
}

Lombok

Máte chuť si ušetřit práci použitím lombok Builder? Třída by mohla vypadat nějak takhle.

@lombok.Builder
@lombok.Getter
public class User {

  @lombok.NonNull
  private final String username;

  private final String email;

  private final String phone;
}

Validaci povinného fieldu zajistí anotace @NotNull, ale nutnost vyplnění alespoň jednoho kontaktu už tak elegantně nevyřešíte.

Nejvíc mi však vadí, že generuje právě teleskopický konstruktor. Což můžete vidět, pakliže si zavoláte delombok. Sice je package private, ale stejně.

User(@lombok.NonNull String username, String email, String phone) {
  this.username = username;
  this.email = email;
  this.phone = phone;
}

Závěr

Buildery jsem si oblíbil. Píšu je ručně, bez Lomboku. Problém není ani dědičnost. Z exponovaných metod, které nepoužívají zastřešující parameter object, jsem nesvůj. Neříkám, že sám tento přístup slepě razím všude, ale zkuste se nad tím zamyslet.

Související