Sypu si popel na hlavu. Sám mluvím, jak mi zobák narost’, prostě tak, jak jsem to doma odpos­lou­chal. Taky mi za to kamarádi vyčinili. Násle­dující příklad je naprosto zřejmý. Ovšem já jsem v obou přípa­dech používal příslovce déle, navíc upravené do místního nářečí do podoby dýl. Fuj, fuj!

Dneska musím zůstat v práci přesčas. Zůstanu tam déle než obvykle, takže přijdu domů později.

Ale aby kamarádi nezůs­tali bez viny! Vypozo­roval jsem, že v severovýchodní oblasti od Prahy (Kralupy nad Vltavou, Kladno…) se pro určení času s předložkou o používá 4. pád.

o prázd­niny, o víkend

Další prohřešky můžete nalézt v sérii Hříchy pro šíleného korektora.