• Výchozí zabezpečení

  Bývalý kolega mě na jaře pozval na setkání OWASP Czech Republic. Zaujala mě tam především krádež session na Seznam.cz (Marek Tóth). A pak ještě popis výchozího zabez­pečení některých systémů, což mi připom­nělo moji vlastní zkuše­nost, o kterou bych se s vámi tentokrát chtěl podělit. Je známo, že bezpeč­nost a uživa­tel­ská/p­rog­ramátorská přívěti­vost jdou proti sobě. Je otázkou, kde najít vhodnou hranici. Odvážím si tvrdit, že se nám v konkrétním případě nakonec podařilo najít pěkné řešení.

 • Zvířátka

  Ve svých poznám­kách jsem postrádal jednu ověřenou táborovou hru, tak si sepisuju pro příště. Hra na lov zvířátek se na inter­netu objevuje ve spoustě variacích. Na serveru hranostaj.cz jsem tu „naši“ nenašel a ani si nemůžu vybavit, kde jsme ji vzali, a komu připsat autorství.

 • Enum a statická analýza kódu

  Je o mně známo, že jsem fanouškem Junior Guru. Nejedná se jen o příručku o hledání první práce v IT, ale o celou podpo­rující komunitu. Rád bych se tam zapojit do mentoringu, ale kapacita mých dobro­vol­nic­kých aktivit naráží na limity. Nicméně měl bych jednu univer­zální radu, kterou neustále opakuji a stále vídám i u lidí z praxe. V učení neexi­s­tují rychlé zkratky, ovšem tohle můžete snadno začít používat a zrychlit tempo učení. Tou tajemnou ingre­diencí je statická analýza kódu. Ukážeme si to na příkladu enum.

 • Microbit lavinový vyhledávač

  Na kroužku programování se snažím používat i hardwa­rové „hrač­ky“. Není to nezbytné, ale dle mého to dokáže hodiny zpestřit. Zároveň však platí, že se vám pak může víc věcí pokazit. Osobně se z toho nehroutím, beru to tak, že selhání lze i didak­ticky využít. Z dnešního nepře­ber­ného množství pomůcek (kromě ceny) prefe­ruji takové, ke kterým existuje dostatek metodic­kých materiálů a nebo aktivní komunita. To microbit bohatě splňuje. Vybírat můžete z mnoha úloh. Na poslední hodinu jsem si z jejich stránek zvolil Proxi­mity Beacon (česky asi nejlépe rádiové měření vzdále­nosti) a celé prezen­toval jako lavinový vyhledávač.

 • Mechanické obvody Spintronics

  Na kroužku programování se věnuju i aktivitám bez počítače. Tentokrát bych vám chtěl předs­tavit výukovou hru Spintronics, která má za cíl zábavnou formou naučit principy elektric­kých obvodů na mecha­nické bázi.

 • Vidět infračervené světlo

  Mezi první úlohy, které zkoušíme s roboty Meet Edison, patří program „vyhýbej se překážkám“ a řízení dálkovým ovladačem (třeba od televi­ze). To je příleži­tost vysvětlit si, jak to funguje pod poklič­kou, a probrat tak infrač­er­vené světlo.

 • Dejte sbohem javax

  Jednou za čas dostanu uklízecí mánii. Tentokrát mě k tomu dokopal aplikáč, kde nefun­go­valo něco, co v pohodě běželo na servlet containeru. Odpustím si plivání síry, protože pořádek v tom úplně nebyl. Problém měl dvě části. Kdysi už jsem psal o tom, že věci jako servlet API do waru nepatří. To je sice poměrně jasné, ale i tak se člověk dokáže nachy­tat. Pak je tu trochu větší past a to, že Java EE (aka javax) je mrtvá, nově už jako Jakarta EE.

 • Autoatlas Javy

  Progra­mo­vací jazyk jako takový dost možná důležitý vůbec není, protože si nevybíráte pouze jazyk, ale především celý ekosys­tém, na který se podíváme. Nečekejte tu popis syntaxe ale spíš přehled pojmů, abyste se hned na začátku své cesty neztratili.

  Díky Honzovi Javor­kovi, autorovi Příručky o hledání první práce v IT, že mě ukecal, abych připravil přednášku pro jeho klub. Ten je sice placený, ale první dva týdny jsou zdarma a můžete se tak dostat nejen k videozáz­namu mém přednášky.

  Tento příspěvek je částečný textový přepis přednášky.

 • Podrobné logování rozhraní systémů

  Integ­race systémů je podle mé zkuše­nosti jedna z nejkom­pli­ko­vanějších věcí (kromě invali­dace cache a pojmenování). Ne že by to byla raketová věda, ale existuje spoustu drobností, které se můžou rozsy­pat. Pravděpo­dob­nost, že se to stane, hraničí téměř s jisto­tou. Jakmile věci vypus­títe z rukou, těžko se ladí. Stopu­jete pak pouze své logy. Proto tímto apeluji, hlavně sám k sobě: „Loguj pořád­ně!“ Pojďme se podívat, jak ve Springu zapnout podrob­nější výpis HTTP volání.

 • Učebnice Strojové učení pro děti

  Raději bych na blogu výukové materiály pro děti pouze chválil, ale jelikož jsem na sociál­ních sítích sdílel odkaz na učebnici Strojové učení pro děti, cítím povin­nost své rozpo­ruplné pocity nepřejít mlčením. Dalo by se to shrnout tím, že jsem nadšený z nápadu, ale zklamaný z prove­dení knihy. Naštěstí je mnohé dostupné online v (pro mě) přija­tel­nější podobě.

subscribe via RSS