• Zjednodušený funkční model Enigma

  Na kroužku progra­mování se věnujeme i aktivitám bez počítače. Patří mezi ně i kryptog­rafie a Caesa­rova šifra. Její princip i vysvět­lení jsou snadné. Názorně na ní lze ukázat i prolo­mení šifer. Zde je hlavní problém konkrétně v tom, že se stejné písmeno šifruje vždy stejně, tudíž je dnes triviální ji prolomit frekvenční analýzou či hrubou silou. Co dalšího tedy předs­tavit zvídavým žákům, aby to bylo zajímavé jak po technické stránce, tak se silným příběhem? Jedno­značně Enigma. Ale jak jim to předat?

 • Děti programují hry na konzoli

  Již mnoho­krát jsem se vyznával, že jsem se k počítačům dostal přes hry. Na jejich tvorbu jsem však neměl schop­nosti. Ovšem i cesta k nim byla v dobách osmibitů (jako C64) obtížnější. Nicméně nutkání mě nikdy úplně neopus­tilo. Dlouho jsem měl v hledáčku pygame respek­tive knihu Making Games with Python & Pygame. Osobně jsem se k tomu nikdy nedostal, ale s vedením kroužku progra­mování jsem o tom opět začal uvažo­vat. Zatím sobě a hlavně dětem nehodlám písmenkovými progra­mo­vacími jazyky kompli­kovat život a zůstanu u blokových jazyků. Naštěstí taková varianta existuje a tu vám chci přiblížit. Jedná se o dialekt Micro­bitu. Navíc jsou na trhu k dispo­zici i fyzické herní konzole, kde si vlastní výtvory můžete doslova osahat.

 • Microbit robůtek Cutebot s joystickem

  Další „hračky“ pro potřeby kroužku aktivně nevyh­ledávám, ale nedokážu těm dobrý odolat. Na posledním semináři pro učitele infor­ma­tiky mě přítom­ností poctil Milan Lempera, programátor a vedoucí kroužku, který s sebou na ukázku přivezl spoustu udělátek. Mimo jiné doplňky pro microbit od firmy Elecfreaks. Jmeno­vitě se chci věnovat robůt­kovi Cutebot a joystiku. Ukázalo se, že škola zakou­pila tři kusy verze 2, takže jsem si je hned půjčil domů, nastu­do­val, a zařadil na program svého kroužku.

 • Elektronické přijímačky na střední

  Jako správný Čech mám na všechno vlastní názor a nebojím se ho vyjádřit. Alespoň jsem si nechal nepatrný odstup, aby vychladly emoce. Předesílám, že nejsem ředitel školy ani se moje děti letos nehlásí na střední školu (ale brzy budou), takže s lehkostí můžu rozdávat hraběcí rady, jelikož by se mě odklad o rok přímo nedotkl. Nechci lacině kriti­zo­vat, že programátoři nestihli termín, přesto k nim nějaké výhrady mám. Agentura Cermat je mi v mnoha ohledech nesym­pa­tická, ale tomu se teď věnovat nehod­lám. Není pochyb, že to zpackal stát, ale stát jsme my, tak pojďme probrat pár detailů.

 • Vyhodíš javax dveřmi, ale vrátí se ti oknem

  Před rokem jsem psal o tom, že máte dát sbohem javax. Ale svět není tak růžový. Spring Bootu 2.x už skončila podpora zdarma. Spring Boot 3 vyžaduje Spring Framework 6 a ten zase Jakarta EE 9. Taková perlička, placený JBoss EAP k dnešnímu dni neumí Jakarta EE 9, nepla­cený WildFly ano. A to už existuje Jakarta EE 10. Ale to rozebírat nechci. Už dříve jsme si ukázali, jak javax závis­losti zakázat. Když jsem připra­voval release, tak jsem se vyděsil, že enforcer plugin mám sice nasta­vený, ale přesto mi v kódu smrdí třeba import javax.annotation.Nullable. Kde a proč se to tam vzalo?

 • Regex refaktor

  Dnešní IDE mají skvělou podporu pro refaktorování, ale občas si s nabízenými možnostmi nevys­tačím. Naštěstí pořád je k dispo­zici replace all. To ovšem začne být zajímavě mocné, až když zapojíte regulární výrazy. Fousatý vtip říká, že máte-li problém a rozhod­nete se ho řešit regulárním výrazem, máte problémy rázem dva. Mnozí z vás už jistě používáte ChatGPT či Copilot, ale já zatím lovil svoje poznámky. Tak je pro jistotu zveřejňuji, abych je vždycky našel.

 • Jak může funkcionální přístup obohatit OOP programátory

  Na jOpenS­pace 2023 jsem se seznámil s Romanem Provaz­níkem. (Určitě si pusťte jeho přednášku Podcast DIY (téměř) zadarmo). Když jsem se dozvěděl, že ho pozvali kluci na Google Develo­pers Group Jihlava, tak jsem tam s radostí vyrazil. Mluvil o tom, jak může funkcionální přístup obohatit OOP programátory. Ne, nebojte, F# propa­govat nebudu, ale jako Java programátor jsem si udělal pár poznámek.

 • Pocta C64

  Za prvopoč­átek své programátorské kariéry vděčím počítači Commo­dore 64. Tehdy jsem genia­litu návrhu nemohl docenit. Dnes dokážu lehce nahléd­nout pod pokličku. Chtěl bych se o to s vámi podělit a vzdát mu hold. Přednášku jsem připravil pro ne-konfe­renci jOpenS­pace 2023. Níže nalez­nete přepis a videozáznam.

 • Výchozí zabezpečení

  Bývalý kolega mě na jaře pozval na setkání OWASP Czech Republic. Zaujala mě tam především krádež session na Seznam.cz (Marek Tóth). A pak ještě popis výchozího zabez­pečení některých systémů, což mi připom­nělo moji vlastní zkuše­nost, o kterou bych se s vámi tentokrát chtěl podělit. Je známo, že bezpeč­nost a uživa­tel­ská/p­rog­ramátorská přívěti­vost jdou proti sobě. Je otázkou, kde najít vhodnou hranici. Odvážím si tvrdit, že se nám v konkrétním případě nakonec podařilo najít pěkné řešení.

 • Zvířátka

  Ve svých poznám­kách jsem postrádal jednu ověřenou táborovou hru, tak si sepisuju pro příště. Hra na lov zvířátek se na inter­netu objevuje ve spoustě variacích. Na serveru hranostaj.cz jsem tu „naši“ nenašel a ani si nemůžu vybavit, kde jsme ji vzali, a komu připsat autorství.

subscribe via RSS