Zvyknout si prý lze i na rakev. Vstřebal jsem i Česko, je mi sice proti srsti, nicméně chápu, že je tu potřeba po jedno­slovném názvu. Co ovšem nemůžu vystát, je nadužívání frází.

Napříč politickým spektrem

Rád bych to svalil na Paroubka. Pamatuji si totiž, jak mi tím během posled­ních voleb pil krev. Ale musím přiznat, že jsem nadměrný výskyt předložky napříč zaregist­roval i v jedné knize starší než ony volby (snad doplním, o jakou knihu šlo). O součas­ných článcích škoda mluvit.

Průměrný plat na Kubě napříč profe­semi se pohybuje kolem 20 dolarů měsíčně.

Novinka na Kubě: Za překrač­ování plánu budou platové bonusy, Hospodářské noviny 12.6.2008

No nezní to blbě?