Chtěl bych upozornit na dva zajímavé výrazy. Prvním z nich je dnes již nepoužívaný obrat „podojit se“. Hádejte, co znamená. Ztrapnit se. Seznámil nás s tím náš gymna­ziální učitel češtiny, kterého si velmi vážím a který mě významně ovliv­nil, PhDr. Erich Renner. Prý se tohoto obratu hojně používalo za jeho mládí. Obratu se nám zalíbilo a vzali jsme ho za svoje, nikdo tomu ovšem nerozuměl.

Minulý týden jsem opět narazil na termín originál ve spoji­tosti s hanlivým označ­ením Pražáků. Zhruba před deseti lety totiž nadužívali přídav­ného jména originální. Tak nevím, jestli to platí ještě dnes, nebo to měl někdo jen zafixo­vané, že se jim tak říká.