Snad nejsem takový jazykový puritán. Nebo jsem jen vycepovaný od našeho gymnaziálního učitele češtiny, PhDr. Ericha Rennera? Nedávno jsem našel oporu v knize Pište správně česky ― poradna šílených korektorů, kterou sepsali Dalibor a Petr Behúnovi. Ostatně co říkáte následujícímu úryvku z novinového článku?

Díky požáru byl vyřazen pohon soupravy [tramvaje] a ta musela být odtažena.

Děkujeme snad požáru? Postrádám odlišení jevu pozitivního od negativního. I když někdy i negativní jev může mít pozitivní důsledky, ale to není tento případ.