Neustále je nám opakováno, jak jsou energie drahé, jak ušetřit, že zdroje dojdou… Jsou nám nabízeny úsporné alter­na­tivy vytápění a ohřevu vody (např. solární panely), ale člověk obvykle stejně prostě zaplatí SIPO a o nic víc se nestará. O víkendu jsme se navštívili výstavu dřevos­ta­veb, kde se o úsporách energie dost mluvilo, tak mě napadlo, podívat se na spotřebu naší dvouč­lenné domác­nosti.

Elektřina

Elektřinu využíváme přiro­zeně k osvět­lení, ovšem máme nainsta­lo­vané úsporné žárovky. Něco spotře­buje lednička třídy A+. Ovšem největší žrout je elektrický bojler na ohřev vody během NT (nízký tarif neboli „noční proud“). Celková roční spotřeba 1915 kWh (VT: 618 kWh, NT: 1297 kWh).

Plyn

Plyn používáme na vaření a pečení, což je podle mě zanedba­telné, protože nejvíc spotře­bu­jeme na vytápění. Celkem 293 m3 což odpovídá zhruba 3098 kWh, vztaženo na plochu bytu 84 kWh/m2.rok

Dle knihy Moderní dřevostavby to odpovídá současným normám novos­taveb (nemluvím o energe­ticky úspor­ných domech). Byt ve staré zástavbě by měl spotře­bovávat mnohem více energie na vytápění, 150 až 300 kWh/m2.rok Výraznou úsporu oproti očekávaným číslům připi­suji mírné topné sezóně a tomu, že po většinu týdne udržu­jeme teplotu cca 18˚C. Pokojovou teplotu cca 21˚C udržu­jeme až po návratu z práce a o víken­dech, trávíme-li je v bytě.

Voda

Spotřeba vody mi vychází 76 m3, tj. 104 litrů na člověka a den.

Celková spotřeba energie za rok cca 5000 kWh. A jak jste na to se spotřebou vy?