Ke své zrcad­lovce Pentax K100D postupně dokupuji příslušen­ství. Začal jsem u filtrů.

Polarizační a přechodový filtr

Nezbytným příslušen­stvím je polari­zační filtr. Elimi­nuje mlžný opar krajiny, zlepšuje kresbu mraků, snižuje odlesk pleti. Osvědčil se mi i při fotog­ra­fování s interním bleskem, který produ­kuje příliš silné bodové světlo a s tím souvi­sející odlesky nejen ve vitrínách a oknech ale také na nábytku.

Myslel jsem, že se obejdu bez přecho­dového filtru, ale je to taktéž užitečný pomoc­ník, pokud chcete snímek jak s jasným hlavním objek­tem, tak s vykres­lenými mraky tj. nepřepálenou oblohou.

Problémy

Čím víc nasta­vování, tím více se člověk dopouští chyb. Efekt přecho­dového filtru se v hledáčku ne vždycky zřetelně projeví. Navíc se věc kompli­kuje, pokud používám přecho­dový filtr zároveň s polari­zač­ním. Není totiž snadné otáčet pouze s polari­začním tak, aby se nepohnul přecho­dový. Nehledě na to, že musíte přecho­dový filtr přetočit, když vystřídáte snímek naležato a na výšku. Vyřeším to asi vypilováním zářezů do objímky přecho­dového filtru v místě přechodu, abych věděl, jak mám zrovna filtr natočený.

Špatně natočený přecho­dový filtr

Dalším problémem vrstvení filtrů je ztmavení rohů při nejmenším ohnisku.

Ztmavené rohy po vrstvení filtrů