Když všechno dobře dopadne, mohl bych v září tohoto akade­mic­kého roku získat titul bakalář. Má smysl pokrač­ovat ve studiu dál? Není cena ztracené příleži­tosti příliš veliká? Přihlášku na navazující studium si podám, ale budu tam opravdu chodit? Jaký je rozdíl mezi tím, když jste: bakalář, inženýr nebo bez titulu?

Jsem na oboru výpoč­etní technika a musím říct, že mě škola dost zklamala. První rok do nás hustili neobo­rové předměty. Řekněte, proč by měl programátor umět zapojovat elektrické zásuvky, kreslit šrouby… Takže třetina studia přišla vniveč. Poté tolik hardwaru, jak já ho nemám rád! A aby žádná katedra nepřišla zkrátka, musíme absol­vovat vznosně pojme­no­vaný předmět: Měření na čísli­cových obvodech, které obnáší např. měření výkonu na 2 kW lampě!!!

Pokud se spokojím s titulem Bc., tak budu chodit do práce, pobírat slušnou mzdu a paradoxně mít více volného času. A samozřejmě se při práci učit, ale věci, které skutečně použiji. Proč studovat na inženýra? Stojí ta snaha za to? Nějak mi ve škole chybí praktické znalosti. Zoufale moc. Naštěstí jsem si našel na podzim skvělou práci, která mě baví. Jsem v kontaktu s praxí a studuji nové techno­lo­gie. Do školy chodím, aby mě titulovali.

Jestli se rozhodnu pokrač­ovat ve studiu, tak jenom kvůli tomu cáru papíru, abych si pak na vizitku mohl napsat ing. a chtít za to víc peněz. Pravda, po dobu studia mám nějaké daňové úlevy, levnější jídlo v menze, levnější tramva­jen­ku…, to není k zahození.

Jaký je rozdíl mezi kvalitním bakalářem a slabším inženýrem? Ocení to zaměst­na­va­tel? Co vy na to?