Mám dvě nepřímé nepříjemné zkuše­nosti s nebez­peč­nými řidiči.

Bráchův kamarád(č­er­stvě dospělý) se cestou na diskotéku, kam jsem je vezl, chvás­tal, že na E55 jel v noci v superbu rodičů 180 km/h. Nedalo mi to a pěkně jsem ho seřval. Pokud si rychlost přepoč­ítáte, tak je to 50m/s, a to sotva stačí zarea­govat na viditel­nost na dálková světla. Brzdná dráha na suché vozovce při rychlosti 80 km/h je 57m (22m reagu­jete, 35m brzdíte). Podle zprávy zelených proti zvýšení rychlosti na dálnici je při rychlosti 160km/h brzdná dráha (včetně reakční doby) 201m. Mimocho­dem, ten chvás­tal, nedávno při cestě do školy otočil auto na střechu i s několika spolu­žáky. Nikomu se naštěstí nic nestalo. Ať už si tu závodní rychlost vymyslel či tak skutečně jel, potkat bych ho nechtěl.

Statis­tika: Mladí a pitomí v roce 2007 zavinili 18% procent všech nehod, přičemž měli na svědomí 24 % těch smrtel­ných. www.ibesip.cz/Mladi-ridici

Nemyslíš, zaplatíš

Kvituji kampaň www.nemyslis-zaplatis.cz , kéž by měla nějaký vliv

Rodinná oběť autonehody

Druhá nepříjemná zkuše­nost: Brácha měl cestou na hory štěstí v neštěstí. Auto v proti­směru předjíždělo kamion a čelně se s nimi střetlo. Brácha seděl v té bílé škodovce (zánovní, nezrezlá, najeto 20 tisíc km), jeli cca 60 km/h a brzdili. Posuďte sami na fotkách. Je to k neuvěření, vyvázl jen se zlome­ninou nohy a šitím. Jeho kamaráda, řidiče, odvezl vrtulník s těžšími zlomeninami.

zdroj archiv Policie ČR

zdroj archiv Policie ČR

Závěr

Dobrý řidič jede tak, aby nedostal smyk, a když už ho dostane, tak si s ním poradí. Z mého pohledu většina čerstvých řidičů nejede tak, aby se smyku vyhnuli a ani si s ním neumí poradit. Zařadit krizové situace do autoškol?

Vyhýbejte se řidičů pitomcům (jestli víte jak, dejte mi vědět) a jezděte opatrně, pamatujte totiž na trestní zákoník, § 224, odstavec 3

Kdo z nedba­losti způsobí těžkou újmu na zdraví nebo smrt více osob proto, že hrubě porušil předpisy o ochraně život­ního prostředí nebo předpisy o bezpeč­nosti práce nebo dopravy anebo hygie­nické předpisy, bude potrestán odnětím svobody na tři léta až deset let.