Proč nás celostátní politika zajímá víc než ta v místě? Adam Gebrian – archi­tekt, který netouží navrhovat domy – na Radiu Wave ve svém pořadu Bourání, konkrétně ve 114. dílu, toto téma nadhodí archi­tek­tovi Miros­lavu Cikánovi (reali­zoval například revita­li­zaci bastionu Božích muk na Praze 2). Odpověď nalez­nete zhruba ve 24. minutě podcastu. Dovolím si jeho myšlenku parafrázovat:

To souvisí s občan­skou společ­ností. Když nemáme zájem o nejbližšího souseda, tak hledáme toho nejvzdálenějšího. Ten se stává tak vzdáleným, až se mluví v obecné rovině, která je snadno kriti­zo­va­telná. Je natolik vzdálený, že neuslyší, co říkám. Odstup je dosta­tečný a bezpečný.