Pokaždé, když rozšlápnu nebo rozjedu psí lejno, má mé alter ego chuť v něm dotyč­ného majitele čtyřnohého stvoření vyválet. Občas mi to ve městě připomíná slalom mezi slepič­inci u babičky na dvoře. Ovšem tento příspěvek nemá být o hovně, ale o psech, respek­tive o vztazích.

Česko zaujímá jedno z předních míst EU v rozvo­dech a současně mu patří druhé místo v počtu domácích zvířat na obyva­tele. Veterinární lékař Alexandr Skácel to komen­toval slovy: „Vypadá to, že Češi ztrácejí schop­nost vytvořit spoko­jený vztah a mnozí přicházejí na to, že je jedno­dušší chovat zvíře, které jim dává ničím nepod­míněnou lásku a je na ně spoleh.“

Zdroj Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera.

Obrázek v úvodu je z díla autora Yang Liu, který/k­terá se narodil(a) v Číně a studo­val(a) v Německu. Obrazem velmi výstižně vysti­huje kontrast mezi západní a asijskou kultu­rou, přičemž z toho nevyp­lývá, že by jedna z nich byla lepší. Obrázek asi nemá smysl rozpit­vávat, udělejte si názor sami. Vždy si na něj vzpomenu, když vidím důchodce se psem na procházce. Bylo by škoda, aby se odkaz ztratil ve štěbetání twitteru.

East vs West Cultural Differences by