Psal jsem, proč nestudovat softwarové inženýrství na FEL ČVUT. Ovšem zdá se, že se blýská na lepší časy. Plánuje se fakulta informatiky

Tendence osamostatnit katedru počítačů, která je značně znevýhodňována v rámci fakulty elektrotechnické, vyvrcholily po bouřlivém odvolání vedoucího katedry počítačů prof. Tvrdíka, následně i jeho zástupců doc. Kubátové a doc. Lórencze

Přejme katedře počítačů, v zájmu vysoké úrovně IT v České republice, že se jim založit novou fakultu podaří. Doporučené průchody vypadají slibně. Je vidět, že se na přípravě fakulty podílí sami studenti. Vyzdvihl bych maličkost ukazující, že nová fakulta nezaspala dobu, ale naopak pokrývá požadavky praxe. Předměty (pracovní verze 3.4.2008) jako Projekt, prezentace, rétorika a Angličtina, externí certifikát udělají z absolventů mnohem cennější zboží, než jen „nadupané techniky“

Fakulta by měla sídlit v Praze, nikoliv na Kladně jako Fakulta biomedicínského inženýrství

ČVUT potřebuje fakultu informatiky jako sůl. Již včera bylo pozdě! Podpořte její vznik.