Absolvoval jsem kurz angličtiny FCE 120 v jazykové škole Tutor, který by mě měl připravit na zkoušku FCE (First Certificate in English , úroveň znalostí B2 dle evropského referenčního rámce). Jde o 120 vyučovacích hodin po 45 minutách. Prakticky dvakrát týdně dvouhodinové bloky po dobu dvou semestrů. Naštěstí jsem navštěvoval ranní hodiny, za výrazně nižší cenu 6 650 Kč (letos si připlatíte na 9 999 Kč a večerní kurzy dokonce 11 499 Kč, nezahrnuje poplatek za zkoušku).

Výuka probíhala rozhodně lépe než na gymplu. Vyhovující bylo zejména méně studentů jednak dané limitem, ale hlavně se lidem ráno nechtělo moc vstávat, takže nás bývalo na hodině tak šest.

Jeden blok vyučovali Češi/Slováci a druhý rodilí mluvčí. A v tom je právě ta potíž, kvůli které se nehodlám hlásit na další kurz v Tutoru. Úroveň rodilých mluvčích byla velmi rozdílná. Ke slovenské nastoupila taktéž kvalitní britská vyučující, která se ovšem záhy vrátila do vlasti. Pak to šlo z kopce. Američan flegmatik bez zájmu na vyučování zmizel jako pára nad hrncem a byl nahrazen nerodilým mluvčím z Argentiny. Oba se mimo jiné jaksi opomněli věnovat ústní části zkoušky. Prostě zaplaťte a spoléhejte na to, že vám náhoda přivane kvalitního vyučujícího.

Během kurzu jsem se výrazně nezlepšil v mluveném projevu, ačkoliv jsem chtěl. Nicméně pociťuji jistý pokrok v psaném projevu a v hledání gramatických chyb. Vzhledem k nižší ceně ranního kurzu to zase takový debakl nebyl, ale mohlo to být lepší.

Tutor na webu prohlašuje:

Úspěšnost našich studentů u zkoušky FCE se trvale pohybuje kolem úrovně 85 %. V prosinci 2005 to bylo dokonce 94 %

Uvidíme, zkoušku dělám v červnu. Ovšem myslím si, že tu chybí čísla, kolik studentů se na zkoušku nepřihlásí a kolik jich vůbec nedokončí kurz.