Výdajové paušály jsou, musím za sebe a IT obor přiznat, vysoké. Ovšem ušlý zisk z výběru daní kompen­zovat na rodinách s dětmi mi nepřijde koncepční. Pokud uplatňu­jete náklady paušálem, tak za rok 2013 nebudete moc uplatnit slevu na vyživo­vanou manželku a na děti. Co jsem se bavil s kolegy OSVČ, tak buď tuto infor­maci nezare­gist­ro­vali nebo ji dokonce ignorují. Nevím jak vy, ale za manželku a dvě děti to dělá 24 840 + 2 x 13 404 Kč, to státu nehodlám nechat. Obzvlášť s vidinou, že by peníze skončily třeba na dostavbě Temelína nebo podobně smysluplném projektu.

Jako řešení vidím, pokud si manželka zřídí živnos­tenský list a bude uplatňovat reálné náklady nižší než 50 %, může si uplatnit slevy ona. Kdo se v tom chcete šťourat, je to ustano­vení §35ca zákona o daních z příjmů od roku 2013.

EDIT: Aby si manželka mohla uplatnit bonus, musí podle § 35c mít příjem alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy (cca 48 000,-).

Nejedná se o oficiální vyjádření daňového poradce, případné kroky podnikáte na vlastní zodpovědnost!