Anita363 (CC BY-NC 2.0)

Je veřejným tajemstvím, že se v Česku stáčejí tachometry. Někdo chytřejší kdysi řekl: “Nebojte se svých nepřátel, ale lhostejných, kteří svým nezájmem zapříčinili veškeré zlo.” Nebuďme tedy lhostejní a něco s tím udělejme. Přináším svoji zkušenost, jak možné přetočení zjistit a co s tím udělat. Snad se vám podaří dotáhnout to dál a přispět ke zlepšení situace.

Nemám o autobazaristech valného mínění. D-Fens jde dokonce tak daleko, že je nazývá zmrdy. Na jeho blogu naleznete, mimo jiné, spoustu rad, jak se nenechat ošklivě napálit. Pak tu jsou politici, kteří vykřikují, že je potřeba speciální zákon a do té doby, se na to máte jen koukat. To ovšem není pravda, jelikož Nejvyšší soud vydal právní větu sp. zn. 8 Tdo 728/2014, ve které říká, že se má stáčení tachometrů pohlížet jako na trestný čin podvodu podle § 209 trestního zákoníku.

Jestliže pachatel prodává motorové vozidlo, u kterého upravil (tzv. přetočením) sám nebo prostřednictvím jiné osoby stav tachometru tak, aby vykazoval méně ujetých kilometrů, a v důsledku toho dojde k navýšení kupní ceny nejméně o částku 5.000,- Kč, kterou kupující, aniž by o uvedené změně věděl, zaplatí, jsou naplněny znaky trestného činu podvodu podle § 209 tr. zákoníku, neboť pachatel tím uvedl kupujícího v omyl, způsobil mu škodu nikoliv nepatrnou a sebe nebo jiného obohatil.

Moje situace

Před pěti lety, mladý a blbý, jsem koupil čtyři roky starý osobní automobil Ford Fiesta se stavem tachometru 64 400 kilometrů. Nijak výrazně jsem se nespálil, ale některé opravy nasvědčovaly tomu, že udané kilometry nejspíš neodpovídají skutečnosti. Jak říkám, nekrvácel jsem, ale štvalo mě to z principu. Co jsem ale mohl dělat?

Proto jsem uvítal stránky kontrolatachometru.cz, které od letošního roku provozuje Ministerstvo dopravy. Jistě, není to servis, jaký poskytují na Novém Zélandu, ale jako první krok dobré! Po zadání čísla protokolu poslední technické kontroly dostanete seznam předchozích odečtů tachometrů jednotlivých technických a evidenčních kontrol. Díky tomu jsem se dozvěděl, že na podzim roku 2007 byl zadán stav tachometru 171 000 km, tedy o více než 100 000 km více, než když jsem vůz kupoval. V databázi byl sice zmatek, protože o měsíc dřív je tam údaj 49 000 km. Nicméně podal jsem trestní oznámení na neznámého pachatele, ať to policie prověří.

Trestní oznámení

Sepsal jsem (v lednu) trestní oznámení a šel na policejní stanici, kde se policisté neskutečně dlouho zabývali ukradenou peněženkou. Tak jsem to vzdal a poslal doporučeně na státní zastupitelství. Tam si to předali jinému státnímu zastupitelství, příslušné poslednímu místu prodeje vozu. V březnu si mě policisté v místě bydliště pozvali k výslechu (bylo možné si domluvit termín, který mi vyhovoval). Vyšetřovatel se tvářil (respektive do telefonu zněl) nakvašeně, že je případ stejně nejspíš promlčen podle § 34 trestního zákoníku, ale že ho musí stejně prošetřit, protože se jedná o oznámení na neznámého pachatele. Jednak jsem neměl jak to dřív (zdarma) zjistit, jednak kdyby šlo o organizovanou skupinu, byla by promlčecí lhůta delší, jelikož za to je vyšší sazba.

V květnu mi přišlo usnesení, že policie věc odkládá, poněvadž muselo jít o písařskou chybu. Z usnesení ovšem nebylo jasné, jaké kroky provedli a navíc mi úplně změnili jméno, tak to vypadalo, že se na věc spíš vykašlali. V zákonné lhůtě 3 dnů jsem podal stížnost, kde jsem sepsal, co všechno mohli podniknout.

Tu státní zástupce v červnu zamítl s tím, že autobazar doložil kupní smlouvu, předchozí majitel si na nic nevzpomíná, leasingová společnost je v likvidaci a protokoly technických stanic jsou skartované. Rovněž poukazoval na podezřelou změnu tachometru v rámci jednoho měsíce.

Vlastní pátrání

Chápu, že je to starý případ a důkazy zavál čas, ale stejně mi to nedalo. Rozumně argumentují, že za měsíc není reálné, aby došlo ke změně o víc jak 100 000 km. Na druhou stranu vychází z předpokladu, že chybně je druhý údaj, nikoliv z možnosti, že špatně může být ten první. Ačkoliv 171 000 km za 4 roky je dost, není to nereálné, viz třeba nabídka leasingové společnosti Sixt.

Moje poslední stéblo byl zákon 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Tady musím státní správu pochválit. Veškeré žádosti byly vyřízeny výrazně dřív než v zákonné lhůtě 30 dnů, většinou sami do týdne volali. Jen v jednom případě po mě chtěli (neoprávněně) elektronický podpis, ale to si nechali rozmluvit. Začal jsem na Ministerstvu dopravy. Bohužel tam nejsou originály, jen do databáze přepsané údaje z protokolů. Dostal jsem však od nich radu, ať se obrátím na odbor dopravy příslušného městského úřadu. Protokoly o evidenční kontrole se tam totiž odevzdávají, neskartují a složka cestuje spolu s přehlášením vozidla. Takže protokoly se jmény lidí (ty pochopitelně neznám) jsem našel, sedí tam i špatné kilometry, ale tady šťastný příběh končí, jelikož, jestli jsem správně pochopil trestní řád, jsem vyčerpal opravné prostředky. Obnova řízení by se měla týkat trestního stíhání (druhé fáze trestního řízení po vznesení obviněn) a to není můj případ.

Závěr

Mrzí mě, že se nedozvím, jak to bylo. Jistě, mohlo jít o písařskou chybu, ale nebyly podniknuty veškeré kroky, které by to mohly potvrdit či vyvrátit. Potěšilo by mě, kdyby se mi podařilo tímto článkem vzburcovat alespoň jednoho čtenáře, který si zkontroluje tachometr a byl-li přetočený (což vám nepřeji), tak se nenechá policií odbýt a dotáhne to snad až k pravomocnému rozsudku. Česku by to prospělo.

Edit - 27. 8. 2015

Neviděl jsem již opravné prostředky, tak jsem alespoň napsal na Okresní státní zastupitelství, že by příště mohli hledat důkazy pořádně. Následně jsem obdržel dopis z Krajského státní zastupitelství, že jim byl můj e-mail podstoupen a vyhodnocen jako podnět k výkonu dohledu nad postupem Okresního státního zastupitelství, z něhož cituji:

Vzhledem ke konkrétním okolnostem projednávané věci a zajištěným důkazům, a to i vzhledem k časovému odstupu od doby, kdy by mělo podle tvrzení podatele k zásahu do stavu najetých kilometrů, tedy do tachometru v předmětném vozidle dojít, lze podle mínění státního zástupce Krajského státní zastupitelství v Praze dále důvodně konstatovat praktickou neprokazatelnost případného protiprávního jednání konkrétně ustanovené osobě, která by se takto měla vědomě a úmyslně podvodným způsobem na podateli obohatit...

Související