Tentokrát jeden tip z řady triviál­ních, nicméně ďábel je skrytý v detai­lech. Najděte deset rozdílů.

Tak dobře, rozdíl je pouze jeden. Přesto nestalo se vám někdy, že stále refrešu­jete stránku, už jste restar­to­vali i server, ale změna v kódu ne a ne se proje­vit? Kolik času přijde vniveč, než si uvědomíte (případně než vám kolega řekne), že zíráte na produkční prostření místo na localhost?

Řešení

Situace je kompli­ko­vanější, pokud jste uvědomělí a máte prostředí několik (vývo­jové, test, předp­ro­dukční a samotné produkč­ní). Řešení je vskutku snadné, stačí jen chtít. Každé prostředí (kromě produkč­ního) vizuálně rozlište. Nemyslím pouze v patičce, ale hlavně něčím, co vás doslova trkne.

Podobný přístup se mi osvědčil i v případě, kdy máte víc windows serverů, na které se připo­ju­jete přes remote desktop. Když máte otevřených spojení několik, lehce se zamotáte. Analo­gicky změňte barvu pozadí plochy.

Anketa

Výsledky předchozí ankety

V předchozí anketě ke dni zveřej­nění tohoto příspěvku odpovědělo 86 respon­dentů. Pouze 46,5 % nedrátuje proper­ties do warka.