Rád se obklo­puji schop­nými lidmi, nejlépe schop­nějšími než já, abych se od nich mohl něco přiučit. Než pracovat s někým průměr­ným, tak to raději do týmu začáteč­níka, kterého ještě nestačili nikde zprznit. Nemluvě o těch špatných, každý jeden takový totiž vytvoří dvě nová pracovní místa ročně.

Nechci psát o tom, jak začáteč­níky naučit psát kód. Jděte jim svým přístupem k softwa­rovému inženýr­ství přikla­dem! Člověka z praxe těžko, pokud již není zvyklý, namoti­vujte psát testy, rozhraní a javadocy. Pokud máte nějaký osvědčený způsob, tak si rád nechám poradit, vynecháme-li ovšem lámání v kole, což je spíš vnější než vnitřní motivace.

Kdo se moc ptá…

Pokud pracu­jete se začáteč­níky, jistě jste řešili problém, jak docílit toho, aby se neptali málo nebo naopak příliš. Ptají-li se málo, můžou se zbytečně zasek­nout, i když pravda nanejvýš na jeden den. Máte přeci denní scrum (stan­dup) mítinky, na kterých by se na to přišlo, ne? Absence denních scrum mítinků vede ke dvěma extrémům, totální ignorance nebo jim naopak neustále stojíte za prdelí s otázkou: „Jak jsi na tom?“

Ptají-li nováčci se příliš, může to být i důsledek toho, že nechtějí přijmout zodpověd­nost za svá rozhod­nutí (či jim atmosféra ve firmě/týmu znemožňujě). Líbí se mi technika Rubber duck debuging, přesto otázky vítám a tuze k nim podněcuji. Na druhou stranu na ně obvykle reaguje proti­otáz­kou: „Jak bys to udělal ty?“ Většinou totiž už nějaký nápad mají, ale ostýchají se s ním přijít. Když ne, tak příště už mojí otázku stejně čekají a s nějakým nápadem sami přijdou. I kdybyste si nakrásně mysleli, že navrho­vané řešení je blbost, tak to samozřejmě nesmíte takto podat. Ukažte na slabé místo otázkou: „A co se stane když…?“. Nechte je na řešení přijít. Oproti direk­tiv­nímu přístupu vás to v počátku bude možná stát víc času, ale výchova k samos­tat­nosti se vám nakonec vyplatí.

Dejte jim důvod

Při code review buďte důslední a vracejte k přepra­cování do té doby, než budete úplně spoko­jení. Ovšem musíte své názory patřičně zdůvod­nit, tím rozhodně nemyslím argument à la: „Tak to bude, protože jsem to řekl já, a basta!“ Respek­tujte a budete respektováni!

Vox populi

Jak zapra­cováváte nováčky vy? A přijímate je vůbec?