Jak se pozná kvalitní projek­tový manažer? Programáto­rovi dáte test, v lepším případě ho necháte napsat i nějaký kód. Ale co máte za otázky na projekťáka?

Nejlepší kvali­fi­kace pro projekťáka je to, že si postavil barák, překročil rozpočet jen o 50 %, neroz­vedl se, dům stále stojí a není na prodej.

Děkuji pánům @mjavorek a @grasevina za rozve­dení myšlenky.