Svoboda vedoucí lid (Eugen Delacroix)

Můj oblíbený bloger Jeff Atwood vydal sbírků svých nejlepších článků v knize Effec­tive Programming: More Than Writing Code, do které zahrnul i příspěvek The Programmer’s Bill of Rights.

Podivuje se nad tím, že firmy platí programátory $60-$100k ročně (v našich podmín­kách přibližně 600-1000k Kč) a přitom je mrzačí otřes­nými pracov­ními podmín­kami a posky­tují jim jen jetý hardware. Navrhuje, abychom přijali Listinu základ­ních programátor­ských práv. Já s uvedenými body plně souhlasím a doplňuji o své postřehy.

Každý programátor by měl mít

  1. dva monitory
  2. rychlý počítač
  3. klávesnici a myš dle svého výběru
  4. pohodlnou židli
  5. rychlé internetové připojení
  6. tiché pracovní podmínky

Nemusím mít dva monitory, ale zato ten jediný musí být matný, protože ve skleněných peklech nelze pořádně zatemnit nebo to ostatní přítomní nesne­sou. Na lesklou plochu monitoru se dlouho dívat nevydržíte.

K požadavku kláves­nice a myši bych připojil ergono­mickou podložku. Co se týče židle, vzpomínám si na jedno ze svých prvních působení - bylo skoro snazší přinést si tam židli vlastní.

Rychlé inter­ne­tové připo­jení bohužel není mnohde standar­dem, a to ani pro programátory. Na jednom projektu jsme měli limit denní FUP 50MB. Takže jste stáhli plugin do Eclipse a šli s prosíkem za adminy, ať vám navýší limit.

Všechny body jsou si rovny, ale poslední si je jaksi rovnější. Progra­mování je duševní činnost a hluk, kromě toho, že unavuje, zabíjí myšlení. Proto bez sluchátek do open space nelez. Případně si pořiďte robo-žraloka.

Dámy a pánové, kdo z vás to má?