Chybami se člověk učí, ale není nutné opakovat chyby po jiných. Postavte se proto na ramena pionýrů slepých uliček. Následuje několik názorných ukázek, na kterých můžete stavět.

Dobrý den, pane továrníku

Nevím, zda za to může víc ono nešťastné lpění na titulech a funkcích nebo Peter Princip. Nic proti dokumentaristům, jsou potřeba, nicméně vidí zpět. Pokud ovšem jsou zváni architekty či analytiky, musí umět dávat odpovědi na otázky, které míří dopředu, respektive do stran.

Neříkám tak ani tak, ale uvidíte, že na má slova jednou dojde

Vybrat schopného projekťáka či jiného manažera a lídra (ačkoliv lídr není manažer a dirigent není metronom) je ještě o řád obtížnější úloha, než vybrat schopného programátora.

Pin Sun a Sun-c´ v knize Umění války píší o vadách vojevůdce:

Co se týče proher (vad) vojevůdce:

První: je neschopný, avšak je přesvědčen o svých schopnostech.
Druhá: domýšlivost.
Třetí: bažení po hodnostech.
Čtvrtá: lačnost po majetku.

Šestá: lehkovážnost.
Sedmá: hloupost.
Osmá: nedostatek odvahy.
Devátá: odvaha se slabostí.
Desátá: nespolehlivost.

Čtrnáctá: nerozhodnost
Patnáctá: pomalost.
Šestnáctá: lhostejnost.
Sedmnáctá: útlak.
Osmnáctá: krutost.
Devatenáctá: sobeckost.
Dvacátá: působení zmatku.

Je-li proher (vad) mnoho, bude mnoho ztrát.
Má-li vojevůdce jedinou z těchto chyb, dav se nepodvolí. Je-li postižen dvěma z nich, bude vojsku chybět pořádek. Má-li tři z nich, lidé jemu podřízení ho opustí. Má-li čtyři z nich, postihne neštěstí celou zemi.

Jako jedna z největších chyb mi přijde právě nerozhodnost. Ostatně Joe Simpson ve filmu Touching the Void (Pád do ticha), nejlepším horolezeckém filmu jaký jsem viděl, založeném na skutečné události, léta po jehož zhlédnutí mě ještě teď mrazí v zádech, říká: „Člověk si musí vybrat. Musíte udělat rozhodnutí, i kdyby bylo špatné. Víte, když se nerozhodnete, jste v háji.“

Vize, dejte mi někdo vizi

S nerozhodností úzce souvisí chybějící vize. @AnnaHomolkova upozornila na twitteru na jedno japonské přísloví: „Vize bez akce je sněním, akce bez vize je noční můrou.”

Kamarádi moji, bolejí mě nohy

Scrum už dorazil i do korporací. Již na stand-up mítinku snadno poznáte, jak jim to (ne)funguje. Všichni reportují manažerovi, nikoliv sobě navzájem. Nikdo se na něj netěší, takže když tam manažer není, stand-up se nekoná. Zabíhá se do detailů, mítink se neúměrně natahuje, lidé začínají posedávat po stolech.

Stavební inženýrství

Ve spoustě věcech se stavební inženýrství od toho softwarového liší, něco mají naopak společného. Chci se tématu věnovat v samostatném článku. Stavební inženýrství je například ve výhodě v tom, že tvoří něco hmotného, výsledek roste před očima. Zbystřím, vidím-li „dispečera“ rozdělujícího práci. Pokud jste se vyskytli u někoho, kdo stavěl svépomocí, viděli jste, že je lidem jasné, co mají dělat, aniž by se na to pořád ptali.

Zasedací pořádek

Dejte si tu práci najít programátory, kteří jsou dokonce komunikativní, ale rozsaďte je. A nemusí to být ani na druhý konec budovy. Stačí, když mezi nimi, ale i ostatními (tester, kodér, analytik, manažer…), měla být jakkoliv malá překážka (např. kuchyňka), která znamená, že se musí zvednout, aby se na něco mohli zeptat. Výsledek si představte za domácí úkol.

Prohlášení

Případná podobnost se žijícími lidmi či skutečnými projekty je čistě náhodná.