Téměř jistě jste se dostali k imple­men­taci formuláře, na kterém se zadává rodné číslo. A jako každý vstup je i tento potřeba valido­vat. V lepším případě jste nekon­t­ro­lo­vali pouze dělitel­nost jedenácti, ostatně je to snad již dost profláklé a navíc je formát rodného čísla podrobně popsán na Wikipedii.

Z diskuse pod článkem Jak přesvědčit, že je správné psát testy vyply­nulo, že nejlepší lobby za testy jsou reálné příklady. Zde je tedy unit test na validátor rodného čísla. Uvítám komen­táře a připomínky, zda jsem na nějakou variantu nezapom­něl. Případně rovnou forkujte. Zkuste pustit daný test vůči vašemu validátoru.