Jsou firmy, kde vás u pohovoru budou dusit na asympto­tické složi­tosti (ještě bych to tak chápal u přijímacího pohovoru do Googlu) a to jen proto, aby vás pak mohli posadit k aplikaci prošpi­ko­vané SQL injec­tion. Guido psal o tom, jak dělá pohovor on. Kromě toho, že budete vyžadovat dodržování Listiny základ­ních programátor­ských práv, bych se chtěl víc zaměřit na vaše, kandidátovy, otázky. Chystáte se do rovno­cen­ného vztahu, takže si zaměst­na­va­tele pořádně proklep­něte. Steve Biddulph v Knize o mužství napsal:

Někteří lidé nemají na výběr. Mají mizernou a špatně placenou práci a s tím, co za ni dosta­nou, sotva vyjdou. Takových lidí však není mnoho a vy k nim pravděpo­dobně nepatříte. Jste vzdělaní a sečtělí, takže si můžete vybírat.

Automatické testy

Sice jste v komen­tářích v článku Jak přesvědčit, že je správné psát testy tvrdili, že testy jsou v každé firmě samozřej­most, ale pojďme si zrovna na nich ukázat, jak se ptát. Především klaďte otevřené otázky, tedy takové, na které nelze odpovědět pouze ano/ne.

Špatně:

Píšete automa­tické testy?

Lépe:

Jaké máte pokrytí automa­tic­kými testy?

Lákavá odpověď:

Padesát procent, ale pracu­jeme na zlepšení, naším cílem je sedmdesátip­ro­centní pokrytí. Pocho­pi­telně nás víc zajímá branch coverage než line coverage.

Nikdy jsem si nemys­lel, že budu někoho od psaní testů odrazo­vat. Pokud ovšem někdo tvrdí, že chtějí čí mají stopro­centní pokrytí, tak to taky smrdí.

Kolik dělají programátoři za rok přesčasů

Je jasné, že v případě releasů zůsta­nete přes čas, ale celý rok se sprin­tovat nedá. Ne nadarmo extrémní progra­mování radí dodržovat 40 ho­di­nový pracovní týden. I lidová moudrost praví: „Ráno moudřejší večera.“

Co používáte za build server

Až příliš konkrétní otázka, že? Vtip je v tom, že mi vůbec nejde o to, zda Losňu nebo Mažňáka, ani zda TeamCity nebo Jenkins. Tuto otázku jsem položil i technic­kému řediteli jedné finanční insti­tuce (jméno si už ani nepama­tu­ji). V inzerátu se chvás­tali, jak jsou agilní, tak jsem to zkusil. Odpovědí mi bylo: „Ehm, co to je build server?“. Rozpačitě jsem reago­val: „Takže vy buildíte z works­pa­cu?“ A bylo vymalováno.

Jak často děláte usability testy

Určení správné četnosti uživa­tel­ských testů nechám na vás, stejně tak jakou jim přikládáte váhu. Já to beru jako indikátor vyspělosti firmy.

Můžu vidět nějaký váš wireframe

Nemusíte se jen ptát, nechte si i něco ukázat. Firma, kde se nekreslí wireframy, může mít problém se srozu­mi­tel­ností zadání.

Ukažte mi kód, na který jste nejvíce hrdí

Jak si firmu prověřu­jete vy? A jaké kladete otázky?