V článku jak ze začáteč­níka vychovat dobrého programátora jste se mnou souhla­sili v tom, že je dobré mít v týmu junior programátory. Chtěl bych tuto myšlenku podpořit citátem z knihy Ohnivá brána (Steven Pressfield). Jedná se o románové zpracování příběhu Bitvy u Thermopyl a v podstatě jde o belet­ris­tické podaní toho, co jsem se snažil napsat v příspěvku co se firmy můžou přiučit od armády.

V Lakedai­monu mají přísloví „rákos vedle oštěpu“, což znamená, že řetěz se posílí, má-li jeden neosvědčený článek. Slabá šlacha v podko­lení, která nutí zápas­níka, aby tento nedostatek vyrov­nával obrat­ností a důmys­lem, vada řeči, která mluvícího bičuje k vynikající sdělnosti. Leonidas soudil, že Tři stovky nebudou bojovat lépe jako sbor skvělých jednot­livců, ale jako armáda v malém, složená z mladých i starých, zelenáčů a veteránů.