Jedna z praktic­kých nábožen­ských myšle­nek, kterých se ateistům nedostává, je pokora. Steve Biddulph v Knize o mužství píše, že bychom měli mít na paměti násle­dující body.

 1. Jednou zemřeš.
 2. Život je těžký.
 3. Nejsi tak důležitý.
 4. Ve tvém životě nejde o tebe.
 5. Konečný výsledek nemáš ve svých rukou.

Při progra­mování nemusíme být tak hlubo­ko­mys­lní, nicméně mějme na paměti slova Jeffa Atwooda (autora stackoverflow.com) z příspěvku Sucking Less Every Year

Měli byste být nespo­ko­jení se svým kódem, který jste napsali před rokem. Pokud nejste, znamená to že

A) nic jste se za poslední rok nenaučili B) váš kód nelze vylepšit C) nikdy se nevracíte ke svému starému kódu

Všechny možnosti jsou pro softwa­rového vývojáře polibkem smrti.