Nechci bydlet v Praze, protože bych nerad, aby zde moje děti vyrůs­taly. Nechci s nimi bydlet ani na maloměstě, i kdyby v dosahu Prahy, jako je například Český Brod. Satelitní městečka už vůbec nepři­pa­dají v úvahu. Proto se vracím do rodné vísky, což mě přivádí k tématu tohoto příspěvku - práce z domova.

Přestěhoval jsem se dál od Prahy tudíž i od práce. Stále je v mých možnos­tech denně dojíždět, ale zabere to dost času. Sice ho trávím efektivně čtením, ale je to na úkor času, který bych mohl trávit s rodinou. Navíc si člověk přeci nestaví dům, aby tam jezdil jen přespat. Pocho­pi­telně je možné se poohléd­nout po práci v okresním městě, ale počítejte tak s třeti­novým platem oproti Praze (vyzkoušeno za vás).

Kde sehnat práci

Kde sehnat práci, chcete-li pracovat z domova? Nejčas­těji v podob­ných textech vystu­pují lidé na volné noze, do čehož se pouštět nechci. Prefe­roval bych model tři dny v kanceláři, dva dny vzdáleně. Nejlepší vyjed­návací pozici máte nejspíš u svého součas­ného zaměst­na­va­tele. Je dobré to zkusit, i když třeba pro konzul­tantské pozice, kde se často mění projekty, je podobný požadavek takřka neprůchozí. Potře­bu­jete nějaký dlouho­dobější projekt či produkt. Vzhledem k tomu, že se jedná o práci na dálku, nemusíte se omezovat na Českou repub­liku. Na http://careers.stackoverflow.com je takových nabídek víc než dost. Ovšem většinou vyžadují již nějakou zkuše­nost s prací na dálku. V Ruby komunitě je pozic umožňujících práci z domova očividně více, ale oproti Javě za poloviční plat. To je větší kompro­mis, než jsem byl ochotný podstou­pit. Přeci jen platy Java programátorů vyšrou­bo­valy (a drží) banky a podobné insti­tuce. Pozice u nás tedy moc nejsou, ale lze si je vydupat ze země.

Co jsem zatím měl možnost vyzkoušet, tak doma, i se dvěma dětmi, se lze výrazně lépe soustředit než v obřích open space kancelářích. Tiché pracovní podmínky jsou bezesporu nejobtížněji splni­telnou podmínkou z listiny základ­ních programátor­ských práv. Do roka a do dne podám zprávu, jak se práce z doma s dojížděním do kanceláře kombinuje.

Jazykové okénko: práce z domova (na dálku), setkáte se také s termínem home office; ovšem v angličtině se používá telecommuting, telework…

Zdroje

Jeff Atwood v článku On Working Remotely píše, že věří, že v progra­mování na dálku je budouc­nost. Na druhou stranu jste nejspíš zaregist­ro­vali zprávu, že Marissa Mayer v Yahoo práci z domova zařízla, protože se zaměst­nanci flákali. Nakonec jeden český blog: Honza Javorek sepsal pěkné shrnutí proble­ma­tiky práce z domova.