Měním zaměst­nání. Jsem tedy často dotazován: „Proč?”. Rozhodl jsem se především proto, že jsem chtěl alespoň částečně pracovat z domova. Nicméně důvody k odchodu z firmy lze zobecnit na několik málo příčin.

V článku How To Keep Your Best Programmers, který rozhodně stojí celý za přečtení, Erik Dietrich tyto příčiny vyjme­novává. Mimoto rozvádí teorii bodu zlomu, nudy jako vyčer­pa­tel­ného přídělu a efekt Mrtvého moře. Navíc nabízí řešení, jak si nejlepší programátory udržet.

Co se týče důvodů k odchodu z firmy, na mysl vám nejspíš přijde neodpovídající platové ohodno­cení a nepříz­nivé pracovní podmínky (třeba nedod­ržování listiny základ­ních programátor­ských práv).

K těmto dvěma základním Erik Dietrich přidává další:

 • Frustrace z popření meritokracie.
 • Vzájemný klesající mezní užitek mezi programátorem a firmou.
 • Prostě nuda.
 • Přesvědčení, že současný projekt je marný či předurčený k selhání, doprovázeno firemní bezmocí tomu zabránit.
 • Chybějící mentor nebo kdokoliv jiný, od koho by bylo možné se učit.
 • Povýšení je spíš otázkou času než zásluh.
 • Není jasný kariérní postup.
 • Strach z uvěznění v na trhu neuplatnitelné technologii.
 • Byrokracie umlčí jakýkoliv pozitivní vliv.
 • Nedostatek tvůrčí svobody a přílišná kontrola (známé jako mikromanagement).
 • Základní filozofické rozdíly s většinou spolupracovníků.

Z jakého důvodu uvažu­jete o případně změně / proč jste napos­ledy odešli vy?