Absolvoval jsem svůj doposud nejlepší technický pohovor (ne, v Google přijímací pohovor rozhodně lepší nebyl). Nikdo nedělal ramena s asymptotickou složitostí apod. Ba právě naopak to bylo velmi inspirující. Kromě toho, že jsem pochytil takové drobnosti jako unixový příkaz tree, jsem se hlavně přiučil, jak psát lépe abstract entity v JPA. SoftWare Samuraj měl pochopitelně k mému kódu zvídavé otázky a podnětné připomínky, které mě přiměly se na kód znovu podívat a zamyslet se.

Měl jsem abstraktní entitu s abstraktním getterem a setterem pro primární klíč, ale bez samotné deklarace fieldu, protože v každé tabulce se sloupec jmenoval jinak.

Samotné mapování lze překrýt pomocí anotace AttributeOverride. Zbývá ještě dořešit to, že každá entita má vlastní databázovou sekvenci. Ovšem i to lze nastavit.

Řekněte sami, není to takhle hezčí?

Ještě doplním, že více AttributOverride je možné sdružit do AttributeOverrides. K překrytí asociací analogicky použijete AssociationOverride a AttributeOverrides.