Nejsem ani zdaleka tak pokorný, abych se řídil heslem kamarádova otce: „Nemůžeš-li pochválit, tak alespoň mlč.“ Jedna z mých zvídavých otázek, které kladu u přijímacího pohovoru jako uchazeč je, zda mají HCI desig­néra. Potře­bu­jete přinej­menším někoho, kdo má zdravý rozum a četl třeba knihu The Design of Everyday Things. Na dvou službách od Seznamu bych chtěl ukázat, jaké klacky jsou uživa­telům házeny pod nohy. Klidně to berte tak, že si chci jen zchladit žáhu. V lepším případě tak, že chci upozornit na to, jak mohou zlepšit své služby.

Seznam je se strán­kami sauto.cz a sreality.cz (o něco lepší, než prvně zmiňo­vaný web) v podstatě oligopolem. Chcete-li v dané doméně něco prodat, takřka se bez nich neobejdete.

Sauto

V ohlasech na test validátoru rodných čísel zazněla trefná připomínka, že by validace neměla být příliš striktní a že by neměla zabraňovat dalšímu kroku, obzvlášť u polí se složitějšími pravidly (jako je právě rodné číslo), a že pouhé varování by mohlo stačit. Sauto jde úplně opačnou cestou. Jeden nejvýraz­nější příklad za všechny. Podání inzerátu povinně vyžaduje vyplnění VIN kódu, což v mém případě byla naprostá stopka. Jak říkám, chci prodat, takže jsem se musel snažit. VIN byl sice poprvé použit už v roce 1954, ale ISO normou je až od roku 1983 (zdroj: wikipe­dia.org). Prodáváte starší auto? Smůla! Musíte volat na podporu, ale nápověda ve formuláři žádná.

Po vyřešení závažnějších uživa­tel­ských chyb lze uvažovat nad takovými vychytáv­kami, jako že když už máte VIN, tak přeci nepotře­bu­jete vyplňovat výrobce atd.

Sreality

Nemovi­tost možná prodáte bez realitní kanceláře, ale bez Sreality asi bohužel těžko. Zde jsem se navztekal o poznání méně, ale přesto bych vzhledem k částce, kterou jsem zapla­til, očekával vyšší pohodlí.

Začnu věcí, za kterou nás facko­vali snad už na základce, a to je absence jedno­tek. Výška stropu, dobře, ale v milimet­rech, centi­met­rech nebo metrech? Kdo to ví, ať odpoví.

Podlaží, patra nebo poschodí, dokážete vysvětlit rozdíl? Nebo ještě lépe - nakres­lete schéma­tický obrázek podle mého inzerátu prodeje bytu: Celkový počet podlaží 4 včetně 1 podzem­ního, umístění ve 2. podlaží.

Závěr

Jistě, u Sauto ani u Sreality neplatíte za pohodlí, ale vstupenku na určitý trh. Na UX můžete kašlat, buď když uživa­tele školíte, nebo když si uživa­telé nemohou dovolit jít jinam. Ale i přesto byste na uživa­te­lovo pohodlí trochu myslet mohli. Díky!