Přináším překlad článku, dnes opět od Roberta C. Martina (též známý jako Uncle Bob), autora knihy Clean Code a spoluautora Manifestu agilního vývoje. Byl tak laskav, že mi odpověděl na moji žádost a dal svolení k překladu článku The Programmer’s Oath.

18. listopadu 2015

Slibuji, na obranu a zachování profesní cti počítačových programátorů, že učiním vše co je v mých silách a úsudku:

  1. Nevyprodukuji škodlivý kód.
  2. Kód, který napíši, bude vždy má nejlepší práce. Vědomě neuvolním kód, který bude vadný ať už ve struktuře nebo chování.
  3. S každým releasem vytvořím rychlý, jistý a opakovatelný důkaz, že každý element kódu pracuje tak, jak má.
  4. Budu vydávat časté a malé releasy, abych ostatní nezdržoval v práci.
  5. Při každé příležitosti budu neohroženě a neúnavně zlepšovat kód. Nikdy neudělám kód horším.
  6. Učiním vše, abych mohl udržet produktivitu svou i ostatních na co nejvyšší úrovni. Neučiním nic, co by produktivitu snížilo.
  7. Nepřetržitě se budu starat o to, aby mě ostatní mohli nahradit a abych mohl já zaskočit za ně.
  8. Budu dodávat odhady poctivé v rozsahu i velikosti. Nebudu slibovat bez jistoty.
  9. Nikdy se nepřestanu učit a zlepšovat své řemeslo.

Poznámka překladatele: Slyším, jak někteří z vás volají: „Hloupost!…“ Ovšem zadržte a přečtete si autorovo zdůvodnění v článku Úvod do profese.