dhendrix73 (CC BY-ND 2.0)

Bus faktor je číslo, které říká, kolik lidí by muselo odejít, aby to vážně ohrozilo projekt. Nejhorší číslo je 1. Z pohledu manažerů, by bylo skvělé, kdyby lidé byli snadno zaměni­telní jako součástky stroje. My si někdy můžeme nafou­kaně myslet, že jsme takřka nepostra­da­telní (i když jako manažer, bych se snažil takových lidí zbavit). Pravdou je, že každý je nahra­di­telný. Otázkou je, za jakou cenu.

Slyšel jsem příběh, u kterého jsem osobně nebyl, ale byla by škoda ho neposlat dál. Nejspíš jde o urban legend, takže jakákoliv podob­nost s vaší firmou je čistě náhodná.

Byla jednou jedna firma, kde pracoval databázový administ­rátor, který všechno věděl a na kterého se všichni obraceli. Problém na produkci? Zavoláte, sáhne do živých dat. Sice nevíte, co opravil, ale problém je vyřešen. Vedení si uvědo­mo­valo nebez­pečí, že klíčové znalosti má jediný člověk. Sice se snažili najmout někoho, kdo by ho stíno­val, ale to se nepovedlo. Kandidáti nezvládali a utíkali nebo byli vyhozeni ve zkušební době. Mohlo se zdát, že je to složi­tostí domény či obskurní databází. Avšak později se ukázalo, že hledali jednoho člověka, zatímco stávající systémový administ­rátor zastal práci za dva.

Ovšem jednoho dne neočekávaně nepřišel do práce. Na první pohled zdravý muž, ale už v letech, dostal infarkt, kterému podlehl. Firma přepnula do nouzového režimu. Takřka na rok se zastavil veškerý nový vývoj. Všichni analy­tici zkoumali, co onen člověk dělal a věděl. Ohromě slavili, když se jim podařilo udělat první měsíční účetní uzávěrku.

Nakonec všechno dobře dopadlo, firma nezkra­cho­vala. Jaké si z toho odnesete ponauč­ení? Pro sebe jsem si to shrnul do násle­dujících bodů:

  • Dokumentovat znalosti i procesy
  • Vizualizovat architekturu
  • Sdílet znalosti a snažit se o zástupnost
  • Automatizovat

Související

Podobný, nikoliv tak tragický, příběh s bus faktorem 1 (a návodem jak ho řešit) nalez­nete jako epizodu v knize The Phoenix Project.