JPA, metoda toString() a asynchronní logování dokázaly vykouzlit situaci, která nám dala chvilku zabrat.

Nathaniel Schutta v knize Thinking Architecturally píše, že software je nevyzrálé odvětví. Vzpomněl si na pád mostu I-35W na řece Mississippi z roku 2007. Inženýři a studenti z celého světa tu tragédii zkoumali. Když úřad vydal o neštěstí zprávu, tak si ji přečetli. Pojďme zkoumat i naše přešlapy.

Jak jsme hledali

Jeden tým nám ohlásil zvláštní chybu, že binárka, která se chová na vývojářském i testovací prostředí korektně, vykazuje divné chování na posledním předprodukčním prostředí, tudíž ji nemůžou nasadit. Určitý use-case se choval nevypočitatelně, jednou prošel, jindy ne.

První stopou byla chyba v logu.

ERROR AbstractEntityManagerImpl [ ] [] - HHH000337: Unable to mark for rollback on PersistenceException: java.lang.UnsupportedOperationException: null at org.hibernate.engine.transaction.jta.platform.internal.WebSphereExtendedJtaPlatform$TransactionManagerAdapter.setRollbackOnly(WebSphereExtendedJtaPlatform.java:121) ~[hibernate-core-5.1.3.Final.jar:5.1.3.Final]

Vzhledem k tomu, že to na jiných prostředích fungovalo, podezříval jsem především nastavení aplikačního serveru, WebSphere, zejména classloading. Nicméně tento log je očekávaná chyba, je to až důsledek rollbacku, nikoliv samotná příčina chyby.

Když use-case selhal, byla v logu chyba o zavřené session. Kdo ji ovšem zavíral a proč?

org.hibernate.SessionException:Session is closed [WebContainer : 2] ERROR SqlExceptionHelper [ ] [] - DSRA9110E: Connection is closed.

Mezitím jsme zjistili, že jediná známá věc, v čem se prostředí liší, je to, že na tom chybném je nastavené asynchronní logování org.apache.logging.log4j.core.async.AsyncLogger. Překontroloval jsem verzi disruptoru, ale byla tam ta poslední.

Přepnuli jsme logování na trace a hledali dál. Narazili jsme na to, že vlákna webcontainer 14 a webcontainer 10 si navzájem drží databázové spojení. Jedno vlákno zavře spojení dřív, než to druhé stihne operaci dokončit.

Shared Connection information (shared partitions 640) com.ibm.ws.tx.jta.TransactionImpl@b48d7d16#tid=693629156 MCWrapper id bc22050d Managed connection WSRdbManagedConnectionImpl@7aacd30 State:STATE_TRAN_WRAPPER_INUSE Thread Id: 00000212 Thread Name: WebContainer : 10 Used with transaction com.ibm.ws.tx.jta.TransactionImpl@b48d7d16#tid=693629156 com.ibm.ws.tx.jta.TransactionImpl@989170fe#tid=693629148 MCWrapper id 25370d4f Managed connection WSRdbManagedConnectionImpl@1eb0f574 State:STATE_TRAN_WRAPPER_INUSE Thread Id: 00000241 Thread Name: WebContainer : 14 Connections being held 1 Used with transaction com.ibm.ws.tx.jta.TransactionImpl@989170fe#tid=693629148 Total number of connection in shared pool: 2

Rovněž vyšlo najevo, že s databázovým spojením něco dělají i log4j asynchronní vlákna.

[Log4j2-TF-4-AsyncLoggerConfig-4] WARN SqlExceptionHelper [ ] [] - SQL Error: 0, SQLState: null [Log4j2-TF-4-AsyncLoggerConfig-4] ERROR SqlExceptionHelper [ ] [] - DSRA9110E: Connection is closed.

000000d1 WSJdbcPrepare > Entry oracle.jdbc.driver.OraclePreparedStatementWrapper@a4336cd7 com.ibm.ws.rsadapter.jdbc.WSJdbcConnection@91e507f6 DEFAULT CURSOR HOLDABILITY VALUE (0) PSTMT: select...

Kde se stala chyba

JPA entita vystupovala i ve vyšších vrstvách než DAO a každý, kdo uznal za vhodné, si ji mohl třeba zalogovat. Při logování se zavolá metoda toString(). A v tom je kámen úrazu. Když use-case a jeho transakce doběhly dřív, než se stačilo zalogovat, tak byl use-case úspěšný, ale v logu se objevila LazyInitializationException. Pokud use-case trval delší dobu, tak nějaký log ze začátku se stačil zapsat dřív, než se commitla transakce, tudíž došlo k výše popsanému chování. Vlákna loggeru neměly transakci, takže běžely v auto-commit módu, který zavíral databázové spojení.

Jak jsme to vyřešili

Jako jedno řešení se nabízí nikdy nedat entitu z DAO a vždy vracet nějaký DTO objekt. To se mi na první pohled jednak nelíbilo a jednak vyžadovalo velký refaktor, který jsme si v danou chvíli nemohli dovolit. Navíc se někde spoléháme na dirty checking.

Další možností bylo opravit všechny toString() metody, aby nikdy nevypisovaly to, co může způsobit LazyInitializationException. To se mi zdálo jako příliš křehké a do budoucna naprosto neuhlídatelné.

Říkáte ideální použití pro aspekt, který metodu obalí? Máme nastavený compile weaving pro AspectJ. Hibernate tvoří proxy až nad výsledkem AspectJ. Chvilku jsme přemýšleli, jak to zkombinovat s Hibernate build-time bytecode enhancement, který bychom navázali na výsledek AspectJ. To jsme nedokázali v rozumném čase vyřešit (je-li to vůbec možné).

Nakonec nás zachránila vlastní implementace ToStringStyle z Apache Commons. Tady je ta nejdůležitější část.

private Object getSafeValueToAppend(final Object value) {
  // handle uninitialized Hibernate proxy or persistent class
  final Object newValue;
  if (Hibernate.isInitialized(value)) {
    newValue = value;
  } else {
    if (value instanceof HibernateProxy) {
      newValue = getHibernateProxyIdentityString((HibernateProxy) value);
    } else {
      final Class entityClass = HibernateProxyHelper.getClassWithoutInitializingProxy(value);
      // probably a PersistentCollection, but we cant identify it anyway, so let's use the identity hash code
      newValue = getShortClassName(entityClass) + '@' + System.identityHashCode(value);
    }
  }
  return newValue;
}

private Object getHibernateProxyIdentityString(final HibernateProxy proxy) {
  final Serializable identifier = proxy.getHibernateLazyInitializer().getIdentifier();
  final Object safeIdentifier = getSafeValueToAppend(identifier);
  final Class entityClass = HibernateProxyHelper.getClassWithoutInitializingProxy(proxy);

  return getShortClassName(entityClass) + '[' + safeIdentifier + ']';
}

Metoda getSafeValueToAppend se volá pro každý field. Když je proxy inicializovaná, může se vypsat celý objekt. Pokud je to neinicializovaná proxy, tak se vypíše alespoň název třídy a identifikátor. Pokud se nejedná o Hibernate proxy, tak vypíšeme název třídy a hashCode.

Zhodnocení

Dalo by se říci, že máme špatný design, ale až doposud fungoval. Proč se tedy chyba objevila až teď? S největší pravděpodobností do oné chvíle asynchronní logování nefungovalo správně. Opravilo to až povýšení logovacích knihoven. Začalo se logovat skutečně asynchronně a chyba se náhle mohla projevit. Identifikace nám zabrala téměř týden (byť ne nepřetržité práce), navíc něco pro samotnou opravu. Určitě kvůli tomu nehodím objektově-relační mapování za hlavu, ale opět jsem si uvědomil jeho slabiny. Zároveň jsme se procvičili v hledání příčin problémů. Toho není nikdy dost.

Související