Bývalý kolega mě na jaře pozval na setkání OWASP Czech Republic. Zaujala mě tam především krádež session na Seznam.cz (Marek Tóth). A pak ještě popis výchozího zabezpečení některých systémů, což mi připomnělo moji vlastní zkušenost, o kterou bych se s vámi tentokrát chtěl podělit. Je známo, že bezpečnost a uživatelská/programátorská přívětivost jdou proti sobě. Je otázkou, kde najít vhodnou hranici. Odvážím si tvrdit, že se nám v konkrétním případě nakonec podařilo najít pěkné řešení.

Úvod

Předesílám, že věc se udála před lety, všude je to již dávno opravené a reálně zneužitelné to nebylo. Implementovali jsme OpenID Connect protokol. Pro naše vyprávění je podstatné, že v rámci toho se vydává podepsaný JSON Web Token (JWT). A pro podpis potřebujete privátní klíč. Mám rád přístup, který upřednostňuje konvence před konfigurací. A taky, když vývojáři rozběhají projekt za minuty a ne dny. Zkrátka na classpath byl testovací klíč a v instalační příručce pokyny, že si máte v produkci vygenerovat vlastní. Ovšem žádná ruční brzda, která by vás zastavila. A co se nestalo? Hádáte správně, v produkci použili testovací klíč. (Pro zvídavé čtenáře, na samotný útok zdaleka nestačí, křížově se kontroluje ještě UserInfo). Úkol zněl jasně, pro testování se vyhnout složité konfiguraci a zároveň ochránit produkci.

Řešení

Ukážeme si řešení za použití podmíněné konfigurace ve Spring Boot. Byť je omezené na konkrétní framework, tak principy jsou obecně použitelné. Záměrně se vyhýbám kryptografickému API a používám nějaké tajemství (secret).

Popišme si tři případy použití:

 1. Bez konkrétního zásahu do konfigurace aplikace nenastartuje. Pro produkci bezpečné, pro vývoj nepohodlné.
 2. Při zapnutí Spring profilu dev se vygeneruje náhodné tajemství. Pro vývoj pohodlné, pro produkci bezpečné. Jednak logujeme WARN ale hlavně tajemství se neukládá a po restartu aplikace se generuje nové (co kdyby někdo zapnul dev na produkci a WARN ho nezastavil).
 3. Pro prostředí vyžadující stabilitu i po restartu (nemusí jít pouze o produkci) konfigurujeme zdroj tajemství ze souboru (ideálně například z HSM, ale to je mimo rozsah tohoto článku).
@Configuration
public class SecretConfiguration {

  @Bean
  @ConditionalOnProperty(prefix = "cz.zvestov.secret", name = "type", havingValue = "file")
  @ConditionalOnMissingBean
  SecretService fileSecretService(@Value("${cz.zvestov.secret.file.path}") Path path) {
    return new FileSecretService(path);
  }

  @Bean
  @Profile("dev")
  @ConditionalOnMissingBean
  SecretService devSecretService() {
    return new DevSecretService();
  }
}

Anotace @ConditionalOnProperty zajistí konfiguraci jen v případě definované potřebné property. Anotace @Profile nám podmiňuje konfiguraci pro konkrétní profil. Anotace @ConditionalOnMissingBean nám zajistí, že konfigurujeme nanejvýš jednu beanu. Pakliže byste potřebovali řídit pořadí vyhodnocení, můžete sáhnout po anotaci @Order. Nechám na čtenářích k posouzení případ, kdy máte definovaný profil dev a zároveň i property, kterou zapínáte načítání ze souboru.

Rozhraní SecretService má v našem příkladu dvě implementace, DevSecretService a FileSecretService, ale to už je takové drobné programátorské cvičení. Celý ukázkový projekt naleznete na GitHubu. Mimo jiné si povšimněte, že soubor s tajemstvím zůstává na classpath, ale pouze pro unit testy.

Závěr

Napsat do dokumentace, že si máte v produkci změnit výchozí heslo, nestačí. Zároveň bychom měli myslet na pohodlí programátorů. Ukázali jsme si způsob, jak lze dosáhnout obojího při zachování bezpečnosti.

Související