Na jOpenSpace 2023 jsem se seznámil s Romanem Provazníkem. (Určitě si pusťte jeho přednášku Podcast DIY (téměř) zadarmo). Když jsem se dozvěděl, že ho pozvali kluci na Google Developers Group Jihlava, tak jsem tam s radostí vyrazil. Mluvil o tom, jak může funkcionální přístup obohatit OOP programátory. Ne, nebojte, F# propagovat nebudu, ale jako Java programátor jsem si udělal pár poznámek.

Side Effect

Nesnáším side effecty (s českým výrazem vedlejší účinek jsem se nesžil). Tady jsem si potvrdil své přesvědčení a navíc i inspiraci, jak kód lépe organizovat.

Ve funkcionálním světe tomu říkají pure/inpure. Nebo můžete znát návrhový vzor CQRS (Command and Query Responsibility Segregation). Prostě pojďme víc dbát na oddělení read/write operací.

Naposledy jsem se nějakou chvíli zasekl na metodě findPendingOperationsForUser, která jen tak mimochodem někde v hloubi překvapivě označovala operace za expirované.

Null

Osobně se snažím mít všechno not-null a to, co je volitelné, jasně deklarovat jako java.util.Optional, aby API bylo předvídatelné a jasně rozlišitelné, co je povinné a co ne.

Výjimky

Výjimky jsou pro výjimečné situace. Nebudu tady házet špínu na kontrolované výjimky (checked exception). Nabízím trochu smířlivější pohled z článku Everything Bad in Java is Good for You, kde tvrdí, že to není problém jazyka, ale API a že bychom je měli vyhazovat jen v případě, kdy je jasné, jak na ně zareagovat.

Nehledě na to, že exception handling má negativní dopad na výkon.

O tom, že rozbíjí functional pipeline podrobně rozebírá třeba i Venkat v knize Functional Programming in Java. Jak vhodně chyby propagovat můžeme vidět například na API reactor.core.publisher.Mono#error(). Už jsem se o tom někde zmiňoval a přiznám se znovu: Na jednom projektu jsme to před lety přehnali s tím, že se velká část byznys logiky řídila výjimkami. Dneska bych se už hodně inspiroval Reactorem.

Immutabilita

Rád bych v DTO objektech nově používal Java Records místo lombok.Data. Kromě immutability bychom měli dostat i nějaký drobný výkonností bonus (ne na výplatě, ale v JVM), viz Java Records are “Trusted” and Consequently Faster.

Závěr

Konvertita funkcionální programování se ze mě nestane. Ovšem principy jsou přenositelné. Nevím, třeba tady na blogu budete později číst moje nářky, jak jsem si s Java Records naběhl v knihovnách a frameworcích jako třeba Jackson nebo Hibernate. Myslím, že bych mohl víc studovat Project Reactor případně si konečně najít čas na kurz Functional Programming Principles in Scala (Martin Odersky) (ne kvůli Scale, ale kvůli těm principům).

Související