K této hře vám postačí pouze slovník cizích slov. Nebojte se, nejde o úlet intelek­tuálů. Na první pohled to nevypadá, ale u této hry se můžete dobře pobavit.

Princip hry je krásně jedno­duchý. Najdete ve slovníku libovolné heslo. Přečtete jeho definici. Kdo uhodne, o jaké heslo se jedná, získává bod a je další na řadě s výběrem hesla. Pokud nikdo heslo neuhodne, získáváte bod a vybíráte další heslo.

Myslíte, že je to trapné? Tak schválně zda uhodnete:

druh pestro­ba­rev­ných čokoládových bonbónů ve tvaru čoček

A ještě jedno heslo na ukázku

1) žák některých institucí
2) (dříve) začátečník v některých pracov­ních oborech často neplacený
3) (dříve) úřední titul úřednic­kých čekatelů ve II. služební třídě (tj. skupině úředníků s úplným tehdejším středoškol­ským vzděláním); osoba mající tento titul; viz též adjunkt

zdroj: Lumír Klimeš, Slovník cizích slov, SPN 1985

Většinou víte, o co jde, ale vzpome­nout si na cizí slovo… Mimocho­dem, nejdříve si přečtěte heslo sami pro sebe a posuďte, která slova byste měli případně vypus­tit, abyste nenapovídali moc. Přeju hodně zábavy.