Hra, ke které nepotře­bu­jete žádné pomůcky jen uši a jazyk. Hra procvičuje schop­nost argumen­tace a umění objevit silné a slabé stránky věci. Návíc léčí chorobné pesimisty či optimisty :-) Přece jen zapřísáhlý morous těžko něco vidí pozitivně.

O co jde? Hráči se rozdělí do dvou skupin. Jedni předs­ta­vují pesimisty, druzí naopak optimisty. Nadhodí se téma a začne argumen­tace, co je na tom či onom tak úžasného či špatného. Družstva se vzájemně střídají. Pořadí střídání “řečníků” v rámci družstva by mělo být přesně dané, aby vše neode­hrál jen jeden mluvka. Komu dojdou argumenty, prohrál.

Triviální příklad na téma: ležení u vody

A: Člověk se může opalovat.
B: Ale slunce způso­buje rakovinu kůže.
A: Však nebudu na sluníčku celou dobu, půjdu si taky zapla­vat. Je báječné po opalování se osvěžit
B: Nehledě na to, že u vody štípou komáři

Ehm, už nevím - prohrál jsem

Tím, že se nejdřív zvolí družstva a teprve poté téma, vede například k tomu, že někdo je danému tématu nakloněn, ale zrovna musí hrát pesimistu a naopak. Posuďte sami, mě osobně to přijde oboha­cující. Můžete hrát variantu, kdy nejprve určíte téma, na základě kterého se rozdělíte do skupin.