Bouldering (od anglic­kého slova boulder – balvan) je druh horole­zení. Provo­zu­je-li se v hale, kde chybí ona hora, jde „pouze“ o lezení. Lezec není jištěn lanem, protože se pohybuje v malé výšce (ať už na skále nebo na umělé stěně).

Bouldering si mě získal jako ideální sport do města, protože ho lze ho provo­zovat celoročně v hale. Například oproti squashi je výrazně levnější (60 Kč za vstup; vybavení = boty tzv. lezečky). Ovšem největší přínos boulderingu je ve všestranném záběru. Musíte rozvíjet sílu, vytrva­lost, pružnost, koordi­naci pohybů a rovnováhu. Navíc musíte používat rozum. Sportovat můžete indivi­duálně, i když parťák, který vás podpoří, se hodí. Později spolu třeba začnete lézt s lanem.

Zkuste si bouldering třeba v Ultra Antu.