Soutěž a dětský tábor Pikomat pro mě znamená hodně. Jako dítě jsem tábor zbožňo­val, takže bylo nasnadě, že jsem začal později jezdit jako vedoucí. Kdysi jsme mívali bloček s pravidly jednot­livých her, teď lovíme v paměti. Za prvé se chci podělit o „naše“ vypečené hry s vámi, za druhé bych nerad, aby se na některé hry zapom­nělo. Začněme jedno­du­chou hodně běhací. (Mimo­cho­dem, při těchto hrách se můžou vyblb­nout i dospělí)

Vytyčí se trasa (ústní popis/oz­načení krepáky). Po trase se rovnoměrně rozmístí vedoucí - stano­viště. Vzdále­nost mezi stano­višti a jejich počet určují délku trvání hry a její fyzickou nároč­nost. První vedoucí vysílá děti v časových inter­va­lech, čas startu si zapisuje. Dítě doběhne na první stano­viště, tam dostane otázku. Pokud na ni zná odpověď dostane další (na každém stano­višti celkem tři). Nezná-li odpověď či se spletl (na odpověď má pouze jeden pokus), běží zjistit správnou odpověď na předchozí stano­viště. Odpoví-li správně všechny odpovědi na stano­višti, postu­puje na násle­dující stano­viště. V cíli (cíl může být shodný se startem; může ještě ale nemusí zadávat otázky) je mu zapsán čas doběhu. Kdo stihl trasu v nejkratším čase, vyhrál. Jak praví přísloví: „Co nemáš v hlavě, máš v nohách.“ Hru tedy nutně nevyhrávají fyzicky nejsil­nější jedinci.

Cílem hry není děti odrovnat (tedy trochu ano :-), musí je to bavit. Na otázky by tedy měly znát odpovědi. Výběr otázek je na vás. Osvědčily se encyk­lo­pe­dické znalosti, otázky z pohádek… Vhodné jsou i táborové:

  • Co jsme měli včera k obědu?
  • Seřaďte oddílové vedoucí podle věku!
  • Skutečné jméno ‘táborová přezdívka’?

Vězte, že zapek­litá je i otázka: „Co je dnes za den?“

Příprava hry spočívá ve vymyšlení otázek a jejich sepsání. Na každém stano­višti musí být kromě tří otázek ještě odpovědi na otázky násle­dujícího stanoviště.