Další z vypeč­ených táborových her, tentokrát motivo­vaná zlatou horečkou na řece Klondike. Každý zlatokop potře­boval sáně a dva psy do spřežení . Děti se tedy rozdělí do trojic (jeden zlatokop a dva psi). Jejich úkolem je natěžit co nejvíce. Pro potřeby hry nejde o zlato ale o drahé kamení. Zlatokop jezdí na saních po kraji. Pokud narazí na naleziště, označí si jeho část (tzv. zábor), a nechá na místě hlídat jednoho psa. S druhým psem vyrazí do města, aby získal povolení k těžbě. S povolením se vrací. Ze záboru vytěží drahé kovy, na které má povolení. Zábor zruší a výtěžek jede s oběma psi prodat do města. Následně se vypraví označit nový zábor.

Příprava hry

Příprava na hru spočívá v nastříhání velkého množství barev­ných papírků libovol­ných tvarů. Stejně dlouhý provázek (lze i krepák, ale ten se natahuje) pro každou trojici na vyznačení záboru. Kartička na bude soutěžní trojici během hry vyznač­ováno, kolik za vytěžené drahé kameny utržili. Tabule(kar­tón) s vylepeným vzorníkem drahých kovů, jejich pojme­nování a cena. Tabule musí být konstru­o­vaná tak, aby se ceny daly snadno měnit. Na začátek stanovte cenu tak, že nejpoč­et­nější lístečky budou nejlev­nější a naopak nejméně zastou­pená barva bude nejdražší. Po lese vytvořte několik nalezišť. Naleziště je místo, kde jsou poházené barevné lístky. Všechna naleziště by měla být zhruba stejně vzdálená (časovou a fyzickou nároč­ností) od výkupčího/města.

Průběh hry

Ceny se během hry budou měnit, ale jen v předem určených inter­va­lech (např. 5 minut), aby to děti motivo­valo víc běhat, zda ještě stihnou danou cenu. Lístky, které nosí nejvíce zlevněte a naopak. Pokud budou některá naleziště v průběhu hry vyčer­pána, můžete již natěžené lístky vracet do oběhu (prostě je opět rozmís­títe do nějakého naleziště)

(Ne)poctiví hráči

Pakliže máte jistotu, že hráči jsou naprosto poctiví (nebudou posouvat zábor, aby natěžili více; neschovávali si lístky na lepší výkupní cenu…), stačí vám dva vedoucí. Výkupčí, který zároveň stano­vuje ceny, a druhý člověk, který v případě potřeby vrací lístky zpět na naleziště.

V opačném případě potře­bu­jete navíc vedoucího na každém stano­višti. Bude kontro­lo­vat, že se neposouvá se záborem. Navíc bude do karty trojice zapiso­vat, kolik lístků vytěžili. Zapsaný počet musí odevzdat výkupč­ímu. Dokud neprodá všechny vytěžené drahé kameny z jednoho záboru, nemůže vytvořit zábor jiný (Klidě může u výkupčího čekat na lepší cenu, ale s lístky v kapse nemůže zakládat nový zábor).