Další z vypečených táborových her, tentokrát motivovaná zlatou horečkou na řece Klondike. Každý zlatokop potřeboval sáně a dva psy do spřežení . Děti se tedy rozdělí do trojic (jeden zlatokop a dva psi). Jejich úkolem je natěžit co nejvíce. Pro potřeby hry nejde o zlato ale o drahé kamení. Zlatokop jezdí na saních po kraji. Pokud narazí na naleziště, označí si jeho část (tzv. zábor), a nechá na místě hlídat jednoho psa. S druhým psem vyrazí do města, aby získal povolení k těžbě. S povolením se vrací. Ze záboru vytěží drahé kovy, na které má povolení. Zábor zruší a výtěžek jede s oběma psi prodat do města. Následně se vypraví označit nový zábor.

Příprava hry

Příprava na hru spočívá v nastříhání velkého množství barevných papírků libovolných tvarů. Stejně dlouhý provázek (lze i krepák, ale ten se natahuje) pro každou trojici na vyznačení záboru. Kartička na bude soutěžní trojici během hry vyznačováno, kolik za vytěžené drahé kameny utržili. Tabule(kartón) s vylepeným vzorníkem drahých kovů, jejich pojmenování a cena. Tabule musí být konstruovaná tak, aby se ceny daly snadno měnit. Na začátek stanovte cenu tak, že nejpočetnější lístečky budou nejlevnější a naopak nejméně zastoupená barva bude nejdražší. Po lese vytvořte několik nalezišť. Naleziště je místo, kde jsou poházené barevné lístky. Všechna naleziště by měla být zhruba stejně vzdálená (časovou a fyzickou náročností) od výkupčího/města.

Průběh hry

Ceny se během hry budou měnit, ale jen v předem určených intervalech (např. 5 minut), aby to děti motivovalo víc běhat, zda ještě stihnou danou cenu. Lístky, které nosí nejvíce zlevněte a naopak. Pokud budou některá naleziště v průběhu hry vyčerpána, můžete již natěžené lístky vracet do oběhu (prostě je opět rozmístíte do nějakého naleziště)

(Ne)poctiví hráči

Pakliže máte jistotu, že hráči jsou naprosto poctiví (nebudou posouvat zábor, aby natěžili více; neschovávali si lístky na lepší výkupní cenu…), stačí vám dva vedoucí. Výkupčí, který zároveň stanovuje ceny, a druhý člověk, který v případě potřeby vrací lístky zpět na naleziště.

V opačném případě potřebujete navíc vedoucího na každém stanovišti. Bude kontrolovat, že se neposouvá se záborem. Navíc bude do karty trojice zapisovat, kolik lístků vytěžili. Zapsaný počet musí odevzdat výkupčímu. Dokud neprodá všechny vytěžené drahé kameny z jednoho záboru, nemůže vytvořit zábor jiný (Klidě může u výkupčího čekat na lepší cenu, ale s lístky v kapse nemůže zakládat nový zábor).