Násle­dující hra není fyzicky náročná ani nevyža­duje velkou přípravu. Je založena na shánění věcí případně na jejich výrobě. Vyhlásí se, že králi chybí v královské poklad­nici násle­dující předměty… Kdo mu je přinese, tomu se král náležitě odmění.

Inspi­race králov­ského požadavku: hrníček lesních plodů (jahody, maliny, ostružiny… na kterých si vedoucí náležitě smlsnou), dvě naprosto stejné šišky, klacek s jedním koncem, sedmi­ba­revné tenisky, živá husa atd. Obzvláště oblíbená je duha, děti ji zvládnou hravě vyrobit a mají radost, že uplatní, co se ve škole naučily (vhodné slunečné počasí). Další špek je sto metrů něčeho – důkaz délky musí předložit děti. Je vhodné předměty omezit na jedinečné a opako­va­telné. Duha patří mezi jedinečné – družstvo může duhu přinést nejvýše jedenk­rát. Opako­va­telné je pocho­pi­telně například hrníček lesních plodů.

Fantazii se meze nekla­dou. Podmínkou je, že předmět musí v táboře zůstat přes noc, což například u husy není nejsnazší. Nebojte, dětem se obvykle podaří umluvit nějaké ochotné vesničany k zapůjčení zvířete i s takovouto podmín­kou. Samozřejmě zvíře vrátíme okamžitě, šlo jen o to, udělat hru obtížnější.

Odměny za předměty jsou vypsány na dostupném místě. Velikost odměny se v čase mění, zejména klesá počet bodů za předměty přinášené často. Vyhrává družstvo s nejvyšším počtem bodů.