• Nesprávná abstrakce

  Příspěvek The Wrong Abstraction vyšel na blogu Sandi Metz 20. ledna 2016. S laskavým svolením překládám do češtiny.

  Původně jsem násle­dující text sepsala pro svůj newsletter, ale neustále mi o této myšlence chodily zprávy na twitteru, takže jsem článek nakonec otiskla na svém blogu. Tato verze byla lehce upravena.

  Přemýšlela jsem o důsled­cích „nesprávné abstrak­ci.“ Moje přednáška all the little things na Rails­Conf 2014 obsaho­vala část, kde jsem předpokládala:

  dupli­cita je mnohem levnější než nesprávná abstrakce

  A v závěru jsem radila

  dávejte přednost dupli­citě před nesprávnou abstrakcí

 • Tisíc kilometrů s Peugeot 5008

  Vyřadil jsem šestnáct let starou Fiestu (s moc pěkným motorem 1,4 16V) a hledal za ni náhradu. Může se zdát, že aut je dost, ale měl jsem problém si vybrat. Nová auta nejsou moc dostupná. Kromě toho, že se na ně čeká, tak výroba některých modelů dojela a nová generace ještě nezačala a tak dále. Dovoz mladších ojetin v letošním roce kvůli epidemii taky vázne. Vybral jsem si nakonec nový sedmimístný Peugeot Rifter (zde zkuše­nosti po roce). Sedmimístný proto, že se třemi dětmi už mi jednak nezbývalo místo pro babičku a jednak upotřebím na víken­dové skautské výpravy s naším oddílem. Nikdy jsem si nemys­lel, že budu mít francouzské auto, ale nové vyjde levněji než tři roky starý Sharan. To se odmítá těžko. Nehledě na to, že jsem sháněl benzínový motor, protože jezdím i krátké vzdále­nosti. Naftový motor jsem nechtěl trápit (a taky diesel­gate spolu s kontrolou emisí) a s tankováním CNG je u nás potíž. Údajně kvůli celkovým povoleným emisím a případným pokutám už automo­bilka nechtěla do ČR můj vůz do konce roku pustit, čímž tedy prodejce nemohl dodržet smluvený termín předání, takže jsem alespoň dostal k dispo­zici náhradní vůz Peugeot 5008, se kterým jsem najel něco málo přes tisíc kilometrů a tady jsou moje dojmy.

 • Cyb3r Days 2020

  Jak jsem vnímal českou konfe­renci etického hackingu Cyb3r Days 2020 a co jsem si odnesl?

  Kecám do všeho možného, trochu i do bezpeč­nosti, viz třeba můj poslední příspěvek pomalý SecureRandom. Ne že bych bezpeč­nosti extra rozuměl, ale spíš mě její opomíjení znepo­ko­juje. Takže jsem byl nomino­vaný, abych se zúčast­nil. Samozřejmě mi bylo jasné, že opět trochu přiživím svoji paranoiu.

 • Pomalý SecureRandom

  Pýcha předchází pád. Nikdy nebudu (snad) tak bláhový, abych si troufal tvrdit, že rozumím bezpeč­nosti, protože hned potom by se mi to určitě vymstilo. Ovšem přiznám se, že jednou z motivací psaní mého blogu je i čistě sobecká potřeba mít někde poznámky. Tímto problémem jsem strávil nějaký čas a přemýšlení, takže se dost možná někdy v budoucnu k příspěvku vrátím a připo­menu si podrobnosti.

  O co šlo? Přišla chyba, že vygene­rovat dočasné heslo trvá 90 vteřin.

 • Příručka o hledání první práce v IT

  Dostal jsem se v předs­tihu k příručce o hledání první práce v IT junior.guru od Honzy Javorka a měl jsem tu čest ji připomín­kovat ještě před jejím oficiálním vydáním. Pokusím se oddělit mini recenzi a myšlenky, které mě při četbě napadaly, abych obě témata příliš nemíchal.

 • Svoboda výběru technologií

  Tento měsíc nějak selhal můj redakční plán. Neměl jsem jasné téma. Samozřejmě na seznamu čekají překlady, ale tentokrát to nějak vázne s povolením. Trn z paty mi vytrhl tweet o tom, zda si tým může vybrat libovolnou technologii, jehož autor sáhl po analogii ze stroj­ního inženýr­ství, že by si část vybrala bit PH (Phillips) a část inbus.

 • Polovodiče v kroužku programování

  V kroužku progra­mování se snažím prvních deset minut věnovat nějaké aktivitě bez počítače. Jsou znalosti, na kterých byly počítače posta­vené a které by bylo vhodné znát. Mezi ně podle mě patří například binární kód případně povědomí o polovo­dič­ích. Těm jsme se zatím nevěno­vali. Předesílám, že nejsme kroužek elekt­ro­tech­niky a pájení a že děti jsou převážně z prvního stupně. Předpok­ládám od čtenářů povšechní vědomosti elekt­ro­tech­niky. Nebudu zabíhat do detailů, spíš chci předs­tavit rámec, jak jsem téma polovo­dičů uchopil. Samotnou aktivitu jsem rozdělil do několika hodin.

 • Úskalí produktové firmy

  Už jsem se věnoval srovnání servisní a produk­tové firmy. Nastínil jsem, že jedno z úskalí, kterému produk­tová firma čelí, je zpětná kompatibilita. Ovšem řeší jiné, mnohdy důležitější, problémy. Tak jako ostatní články i tento píšu rovněž pro sebe, abych si srovnal myšlenky a jednot­livá úskalí pojme­no­val. Nevyhnu se tomu, abych se k rozdílu servisní a produk­tové firmy ještě nevrátil.

 • Jak jsem, zatím, nezalesnil pozemky

  Nevím jak vy, ale já za času koronaviru si snažím najít nový rytmus a trochu bloumám. Příjemným vytržením byl dobrý skutek v podobě sázení stromků v obecním lese. Člověk má něco užiteč­ného na práci a může přemýšlet. A já přemýšlel o svém lese.

 • Hudba s Microbitem

  Micro Bit je progra­mo­va­telný mikro­poč­ítač, který vyvinuli v BBC a rozdali žákům základ­ních škol ve Velké Británii. Podrob­nější úvod si můžete přečíst třeba na microbiti.cz. Mně zaujala možnost připo­jení periferií, ale dlouho jsem rozmýšlel, jakou jedno­du­chou a přesto zajímavou úlohu zvolit. Nakonec jsem vyzkoušel tvorbu a přehrávání hudby. Moje zkuše­nost vychází z článku Making music with micro:bit zveřej­něným pod licencí Creative Commons BY-SA 4.0. Navíc jsem to trochu spojil i s hodinou fyziky. Vhodné zařadit až po několika sezna­mo­vacích hodinách s Micro Bitem (ne se rovnou vrhnout na periferie).

subscribe via RSS