• Pomalý SecureRandom

  Pýcha předchází pád. Nikdy nebudu (snad) tak bláhový, abych si troufal tvrdit, že rozumím bezpeč­nosti, protože hned potom by se mi to určit ě vymstilo. Ovšem přiznám se, že jednou z motivací psaní mého blogu je i čistě sobecká potřeba mít někde poznámky. Tímto problémem jsem strávil nějaký čas a přemýšlení, takže se dost možná někdy v budoucnu k příspěvku vrátím a připo­menu si podrobnosti.

  O co šlo? Přišla chyba, že vygene­rovat dočasné heslo trvá 90 vteřin.

 • Příručka o hledání první práce v IT

  Dostal jsem se v předs­tihu k příručce o hledání první práce v IT junior.guru od Honzy Javorka a měl jsem tu čest ji připomín­kovat ještě před jejím oficiálním vydáním. Pokusím se oddělit mini recenzi a myšlenky, které mě při četbě napadaly, abych obě témata příliš nemíchal.

 • Svoboda výběru technologií

  Tento měsíc nějak selhal můj redakční plán. Neměl jsem jasné téma. Samozřejmě na seznamu čekají překlady, ale tentokrát to nějak vázne s povolením. Trn z paty mi vytrhl tweet o tom, zda si tým může vybrat libovolnou technologii, jehož autor sáhl po analogii ze stroj­ního inženýr­ství, že by si část vybrala bit PH (Phillips) a část inbus.

 • Polovodiče v kroužku programování

  V kroužku progra­mování se snažím prvních deset minut věnovat nějaké aktivitě bez počítače. Jsou znalosti, na kterých byly počítače posta­vené a které by bylo vhodné znát. Mezi ně podle mě patří například binární kód případně povědomí o polovo­dič­ích. Těm jsme se zatím nevěno­vali. Předesílám, že nejsme kroužek elekt­ro­tech­niky a pájení a že děti jsou převážně z prvního stupně. Předpok­ládám od čtenářů povšechní vědomosti elekt­ro­tech­niky. Nebudu zabíhat do detailů, spíš chci předs­tavit rámec, jak jsem téma polovo­dičů uchopil. Samotnou aktivitu jsem rozdělil do několika hodin.

 • Úskalí produktové firmy

  Už jsem se věnoval srovnání servisní a produk­tové firmy. Nastínil jsem, že jedno z úskalí, kterému produk­tová firma čelí, je zpětná kompatibilita. Ovšem řeší jiné, mnohdy důležitější, problémy. Tak jako ostatní články i tento píšu rovněž pro sebe, abych si srovnal myšlenky a jednot­livá úskalí pojme­no­val. Nevyhnu se tomu, abych se k rozdílu servisní a produk­tové firmy ještě nevrátil.

 • Jak jsem, zatím, nezalesnil pozemky

  Nevím jak vy, ale já za času koronaviru si snažím najít nový rytmus a trochu bloumám. Příjemným vytržením byl dobrý skutek v podobě sázení stromků v obecním lese. Člověk má něco užiteč­ného na práci a může přemýšlet. A já přemýšlel o svém lese.

 • Hudba s Microbitem

  Micro Bit je progra­mo­va­telný mikro­poč­ítač, který vyvinuli v BBC a rozdali žákům základ­ních škol ve Velké Británii. Podrob­nější úvod si můžete přečíst třeba na microbiti.cz. Mně zaujala možnost připo­jení periferií, ale dlouho jsem rozmýšlel, jakou jedno­du­chou a přesto zajímavou úlohu zvolit. Nakonec jsem vyzkoušel tvorbu a přehrávání hudby. Moje zkuše­nost vychází z článku Making music with micro:bit zveřej­něným pod licencí Creative Commons BY-SA 4.0. Navíc jsem to trochu spojil i s hodinou fyziky. Vhodné zařadit až po několika sezna­mo­vacích hodinách s Micro Bitem (ne se rovnou vrhnout na periferie).

 • Důležité ženy v matematické informatice, které nejsou Grace Hopper

  Dlouho­době mě trápí nízké zastou­pení žen v IT. Na kroužku progra­mování bych holkám rád dával pozitivní vzory. Proto se hodí článek Impor­tant Women in CS Who Aren’t Grace Hopper, který 26. ledna 2018 napsal Hillel Wayne. S laskavým svolením autora překládám do češtiny. Trochu jsem se u toho zapotil. Mnoho žen ani odbor­ných termínů nemá stránku na české Wikipe­dii, některé názvy jsem proto ponechal v originále. V komen­tářích budu rád za podněty k vylepšení a opravám. Když jsem zkoumal, čeho dané ženy dosáhly, přišlo mi líto, že ve mě na škole nezaseli větší nadšení v computer science (mate­ma­tickou infor­ma­ti­ku). A teď už samotný článek.

  Jsem unavený posloucháním o Grace Hopper, Margaret Hamilton a Ada Lovelace. To si jednou nedokážeme vybavit někoho jiného? Pustil jsem se do toho a sestavil skupinu velmi důležitých žen podle celkem nahodilých pravidel:

 • Přípravek


  FastCap LLC (Public Domain 0)

  V minulém příspěvku jsem si došel pro inspi­raci k letec­kému průmyslu. Tentokrát se zastavím ve strojíren­ství, konkrétně u přípravku, ke kterému mě přivedl kolega @mamuf, za což mu tímto děkuji.

 • Zpětná kompatibilita


  Rob Hodgkins (CC BY-SA 2.0)

  Troufám si tvrdit, že v produk­tové firmě budete řešit zpětnou kompa­ti­bi­litu o něco víc než v servisní. Tím samozřejmě neříkám, že tam ji nemusíte řešit vůbec. Tak jsem se k tomu dostal alespoň já: Čím víc produk­tového přístupu, tím víc jsem přemýšlel o zpětné kompa­ti­bi­litě. Dnes bych se chtěl zamyslet nad tím, co všechno může být zpětná kompa­ti­bi­lita, a ukázat to na dvou příbězích, jeden z našeho oboru a druhý si půjčím z letectví.

subscribe via RSS