• Refaktorování nepatří do backlogu

  Z některého kódu se mi dělá fyzicky nevolno a mám chuť ho od začátku přepsat, což by se rozhodně dělat nemělo. Další nápad je, přidat refak­to­rování do backlogu, ale tam nepatří. Ron Jeffries to vysvět­luje v článku Refac­toring – Not on the backlog! Článek jsem s laskavým svolením autora přeložil do češtiny.

  30. července 2014

  V nedávné době se objevilo hodně otázek na konfe­ren­cích a v e-mai­lových diskusích ohledně toho, zda dávat refak­to­ro­vací story do backlogu. I kdyby technický dluh vyrostl, tak to nic nemění na tom, že je to hrozná myšlenka. Vysvět­lení proč:

  Na začátku projektu je kód čistý. Pole je posekané, život krásný a svět náš. Všechno půjde hladce.

 • Mockování a úskalí času v Javě 8

  Adaptace nových verzí Javy jde pomalu. Dodnes vídám, že programátoři neumí či nechtějí používat multi catch, try-with-resources a diamond operátor. Jak chtít složitější posun, který přináší Java 8?

  Ovšem sám nejsem bez viny. Java 8 už je tu víc jak dva roky. Při jejím uvedení jsem psal, jak obstojí v Akumulátor testu, ale na projek­tech ji naplno nevyužíváme. Rozhodl jsem se to napravit tím, že začnu používat java.time.* místo java.util.Date. Jednak kvůli API a taky proto, že jsou nové třídy immutable. Chtěl bych se podělit o to, jak jsem se při tom nachytal.

 • Clean Code

  Jeden z mých nejús­pěšnějších tweetů a přitom taková blbost. Takže asi stojí za rozepsání. Mám totiž za to, že existuje korelace mezi pořád­ku­mi­lov­ností a čistým kódem.

  Občas vídám kód, z kterého je mi fyzicky nevolno. Ale člověk nějak musí zjistit, co je špatné. Abych citoval Ilust­ro­vanou knihu argumen­tač­ních faulů:

  Číst o věcech, které bychom neměli dělat, je často užitečná a poučná zkuše­nost. Ve své knize O psaní píše Stephen King: „Nejlépe se člověk naučí, čeho se vyvaro­vat, při čtení špatné prózy.” Popisuje svou zkuše­nost se čtením obzvlášť špatného románu jako „literární ekviva­lent očkování proti nešto­vicím” [King]. Matematik George Pólya bývá citován, jak ve své přednášce o výuce matema­tiky prohlásil, že člověk musí nejen téma dobře chápat, ale také musí vědět, jak lze téma chápat špatně [Pólya].

  Na pomoc si vezmu knihu Clean Code (Robert C. Martin) a doplním o pár svých postřehů. Měl jsem si ji přečíst na začátku své kariéry, ale na druhou stranu po deseti letech praxe ji dokážu o to víc ocenit. Je smutné, že principy v ní popiso­vané jsou často opomíjené.

 • Jak jsem trénoval na maraton

  Uběhl jsem maraton. Hodně lidí uběhne maraton rychleji, spousta pomaleji a úplně nejvíc jich ho neuběhne vůbec. Je to, alespoň pro mě, především závod sám se sebou a můžu říct, že ten jsem vyhrál. Jestli vás baví běhání a nebo chcete sami maraton uběhnout, sepsal jsem pár poznámek o tréninku a samotném závodu, které by vás mohly zajímat.

 • Programátorem po čtyřicítce

  Nedávno jsem se zamýšlel na svou třicítkou a nad tím, jak naložím s násle­dujícími deseti lety. Narazil jsem na článek Being A Deloper After 40. Neodolal jsem tedy pokušení a (s laskavým svolením autora) jsem ho přeložil do češtiny. Při překladu na mě dýchla nostal­gie, jelikož dost věcí z toho pamatuju. Sice jsem byl v době, kdy autor nastu­poval do práce, ještě dítě školou povinné, ale stejně. Navíc mi přijde, že se v mnoha věcech shodne s článkem Úvod do profese.

  (Jde o přednášku z App Builders ve Švýcarsku ze dne 25. dubna 2016. Slidy jsou k dispo­zici na SpeakerDeck a na konci článku.)

  Ahoj všichni, je mi 42 let, jsem programátor samouk a tohle je můj příběh.

  Před několika týdny jsem narazil na tento tweet, který mě přinutil přemýšlet o mé kariéře a tyto myšlenky mě přivedly zpět do doby, kdy to pro mě všechno začalo.

  Začal jsem kariéru jako softwa­rový vývojář v pondělí 6. října 1997 přesně v deset hodin dopoledne, někde ve městě Olivos, na sever od Buenos Aires, v Argentině. Ten moment byla Unixová epocha 876142800. Nedávno jsem oslavil své 24. narozeniny.

 • Zlatá horečka v IT

  IT je zlatý důl. Není tedy divu, že už před nějakým časem vypukla zlatá horečka ve formě startupů. Abych citoval článek Úvod do profese.

  Každý znal programátora, který vydělal miliony. Každý znal programátora, který prodělal kalhoty.

  Každý jistě slýchává jedno ze dvou (ne-li rovnou obě) pokušení ďábla, který našeptává:

  • Ve své firmě bych to dokázal lépe, než jak to řídí ti amatéři tam, kde jsem zrovna zaměstnaný.
  • Běž a vydělej pořádné prachy.

  Násle­duje pojed­nání, které by mi mělo připomínat, že nechci zakládat firmu a proč. Pravi­delně se k tomu musím vracet, abych nezapomněl.

 • Úvod do profese

  Přináším překlad článku od Roberta C. Martina (též známý jako Uncle Bob), autora knihy Clean Code a spolu­au­tora Manifestu agilního vývoje. Byl tak laskav, že mi odpověděl na moji žádost a dal svolení k překladu článku Prelude to a Profession, ve kterém vysvět­luje a obhajuje programátor­skou přísahu.

  27. listo­padu 2015

  Ve svém předchozím příspěvku, programátorská přísaha, jsem předs­tavil koncept etické přísahy pro programátory. V tomto článku bych chtěl poskyt­nout odůvod­nění této přísahy. Proč si myslím, že je myšlenka přísahy důležitá?

 • Programátorská přísaha

  Přináším překlad článku, dnes opět od Roberta C. Martina (též známý jako Uncle Bob), autora knihy Clean Code a spolu­au­tora Manifestu agilního vývoje. Byl tak laskav, že mi odpověděl na moji žádost a dal svolení k překladu článku The Programmer’s Oath.

  18. listo­padu 2015

  Slibuji, na obranu a zachování profesní cti počítač­ových programátorů, že učiním vše co je v mých silách a úsudku:

 • Vybrané kapitoly z Groovy

  Na začátek jeden vtip.

  Špatní fotog­ra­fové se baví o objek­ti­vech, dobří o fotog­ra­fiích a ti slavní o ženských.

  Dalo by se to vztáh­nout i na programátory, že ti špatní se baví o progra­mo­vacích jazycích. Největším dnešním úskalím softwa­rového inženýrství rozhodně není zdrojový kód, přesto věnuji tento příspěvek jazyku Groovy. Java mě živí, ale Groovy mě baví víc, je to příjemné zpestření. Dočetl jsem druhé vydání knihy Groovy in Action (čekali jsme na druhé vydání této bible dlouhých 6 let). Udělal jsem si pár poznámek, které by se mohly hodit i vám, ať už s Groovy začínáte nebo ho už nějakou chvilku používáte.

 • Trocha architektury

  Zamýšlel jsem se nad tím, jak by programátor mohl naložit s druhou dekádou své kariéry. Jednou z možných pozic je i softwa­rový archi­tekt. S laskavým svolením Roberta C. Martina, mimo jiné autora knihy Clean Code, přináším překlad jeho rozho­voru mistra s učněm o softwa­rové architektuře.

  4. ledna 2016

  Chci se stát softwa­rovým architektem.

  To je pěkný cíl pro mladého softwarová vývojáře

  Chci vést tým a dělat všechna důležitá rozhod­nutí o databázích, framewor­cích, webových serve­rech a podob­ných věcech.

  Uf. Takže se vůbec nechceš stát softwarovým architektem.

subscribe via RSS