• O náboru juniorů

  Před rokem jsem hledal práci, teď občas bývám u pohovorů na druhé straně. Mám rád junior programátory, pamatuji si, že i já byl takový a bylo o mě dobře postaráno, tak bych to rád vracel. Chtěl bych se podělit o své zážitky, protože jsem byl bohužel z několika kandidátů zklamaný. Myslím, že by mé poznámky mohly některým pomoct s přípra­vou. Mohli by lépe využít svého poten­ciálu, abych je příště nemusel odmítnout.

 • Hodina kódu s LightBot a Meet Edison

  Díky všeobec­nému nadšení na jOpenSpace se zvýšilo moje odhod­lání ohledně výuky progra­mování dětí. Než stačilo nadšení trochu opadnout, upozornil mě Martin Javorek se svým účtem Progra­mu­jeme hrou na akci Hour of Code (česky Hodina kódu), které se účastní desítky milionů žáků z více než 180 zemí světa, jejímž cílem je ukázat, že infor­ma­tika je zábavná a tvůrčí, že není třeba se jí bát a že to zvládne každý. Napsal jsem do školy, kam chodí syn, jestli se nepři­pojíme, a bylo to.

 • Pražský GeeCON 2017

  Letos jsem si vynahradil deficit návštěv konfe­rencí. Po jOpenSpace jsem vyrazil i na pražskou odnož polské konfe­rence GeeCON. Nehodlám probírat všechny přednášky. Chci si uchovat své poznámky a zhodno­tit, zda jít i příště.

 • jOpenSpace 2017

  Stavěl jsem a zařizoval dům, takže jsem pár let trochu zanedbával konfe­rence (kromě třeba Devel 2016). Letos jsem se konečně vypravil na jOpenS­pace 2017 a bylo to naprosto skvělé. Sepsal jsem si pro sebe pár poznámek, které můžete brát i jako lákadlo na příští jubilejní ročník.

  jOpenS­pace je nekonfe­rence v tom smyslu, že každý návštěvník musí přijít s vlastní prezen­tací. Na jOpenS­pace jsem potkal 41 chytřejších lidí, než jsem já. Platí, že jste průměrem lidí, kteří vás obklo­pují, takže podobné akce vás táhnou nahoru. Je to úplně jiný zážitek, potkat lidi z twitteru naživo a s některými si i zaběhat.

 • Volby

  Nad tímto příspěvkem přemýšlím snad po každých volbách, a protože se blíží další, pro nás důležité parla­mentní volby, je čas ho konečně sepsat. Moje hlavní rozča­rování neplyne z toho, koho lidi volí (i když to také), ale hlavně z toho, jak málo chodí k volbám. Jsou lidé, kteří se mi přímo chlubili, že k volbám nechodí a jsou na to hrdí. V Toulkách českou minulostí (myslím, že díl 1105) zaznělo:

  …my si totiž nedove­deme vysvět­lit, proč davy nevzdělaných dělníků vycházely do ulic, aby se domohly nikoliv vyšší mzdy, ale voleb­ního práva. Přitom se často střetávaly s orgány státní moci, která v několika přípa­dech použila i střelné zbraně.

 • Nechte kouzlo zmizet

  Robert C. Martin (Uncle Bob) svolil k překladu svého článku Make the Magic go away (z roku 2015).

  Díval jsem se na rxJava. Jde o pěkný malý framework, který pomáhá vytvářet a spravovat obser­very. Zdá se, že filozofií návrhu je, že vše může být pozorováno, vše tudíž může být spravováno callbacky.

  To je samozřejmě velmi stará myšlenka, které se datuje už pro data flow jazyky, funkcionální a jiné dekla­ra­tivní jazyky. Tato myšlenka měla dokonze dozvuk v pozdních 90. letech, kdy byla poprvé vydána kniha GOF. Ti z vás, kteří v té době progra­mo­vali, si možná pamatu­jete, že několik měsíců si každý myslel, že návrhový vzor observer je tak úžasný. Viděli jsme mnoho špatných návrhů posta­vených nad obser­ve­rem. Pak se to zasta­vilo, protože takový návrh byl příliš nepřímý. Kód bylo obtížné debugo­vat. (Testoval to někdo?)

  Neříkám, že rxJava je špatný nápad. Jak říkám, vypadá celkem pěkně. Jen že to není úplně nová myšlenka. Ostatně co je?

 • Energetická náročnost rodinného domu

  Jedna věc je dům postavit a druhá zapla­tit. A to nejen hypotéku, ale i energie. Máte předs­tavu, kolik stojí vaše domác­nost na energiích? Já si vše každý měsíc zapisuju. Pokusil jsem se z čísel něco spočítat. Pokud právě uvažu­jete o vlastním bydlení a propoč­ítáváte návrat­nost inves­tice nebo se jen chcete porov­nat, jak umíte hospo­dařit, tak by vás to mohlo zajímat,

 • Pull request verifier

  Koukám, že už je to čtyři roky, co jsem se tu zamýšlel nad tím, že mi chybí code review. Od té doby jsem se já i náš obor trochu posunuli. Se Softwa­rovým Samurajem jsme používali branch-by-feature (i když už pak nedopsal, že jsme to později vylepšili o plugin hg-flow). K dokona­losti chybělo pár drobností. Dost věcí z code review checklistu jsme kontro­lo­vali manuálně, jako například formátování, pokrytí testy či postřehy, které by odhalila statická analýza kódu (PMD, FindBugs…). Je to otravné a vyčer­pávající, takže už se tolik nesou­středíte na věci jako design, logování atd. Navíc build běžel až nad develop větví, takže se mohlo stát, že jste sice krásně schválili pull request, ale ten po zamergování shodil build. Jak to vylepšit?

 • Proč stojí objektové programování za starou belu

  Překlad článku Why OO Sucks, který napsal Joe Armstrong. S jeho laskavým svolením jsem text přeložil do češtiny (překlad uvolňuji pod licencí Creative Commons by-nc-sa).

  Když mi poprvé předs­ta­vili myšlenku OOP (objek­tově orien­to­vané progra­mování), tak jsem byl skeptický, ale nevěděl jsem proč. Prostě jsem jen cítil, že je to špatně. OOP se stalo velmi populárním (později vysvětlím proč) a jeho kritika byla něco jako klení v kostele. OOP se stalo něčím, co každý slušný jazyk musel mít.

 • Funkční specifikace bezbolestně – Část čtvrtá: tipy

  Překlad článku Painless Functional Speci­ca­tions – Part 4: Tips, jednoho ze série článků o psaní speci­fi­kace, který napsal Joel Spolsky (mimo jiné spolu­autor stackoverflow.com) již v roce 2000 a až na pár technic­kých nástrojů jako kdyby ho psal dneska. S jeho laskavým svolením jsem text přeložil do češtiny (překlad uvolňuji pod licencí Creative Commons by-nc-sa).

subscribe via RSS