• Mechanické obvody Spintronics

  Na kroužku programování se věnuju i aktivitám bez počítače. Tentokrát bych vám chtěl předs­tavit výukovou hru Spintronics, která má za cíl zábavnou formou naučit principy elektric­kých obvodů na mecha­nické bázi.

 • Vidět infračervené světlo

  Mezi první úlohy, které zkoušíme s roboty Meet Edison, patří program „vyhýbej se překážkám“ a řízení dálkovým ovladačem (třeba od televi­ze). To je příleži­tost vysvětlit si, jak to funguje pod poklič­kou, a probrat tak infrač­er­vené světlo.

 • Dejte sbohem javax

  Jednou za čas dostanu uklízecí mánii. Tentokrát mě k tomu dokopal aplikáč, kde nefun­go­valo něco, co v pohodě běželo na servlet containeru. Odpustím si plivání síry, protože pořádek v tom úplně nebyl. Problém měl dvě části. Kdysi už jsem psal o tom, že věci jako servlet API do waru nepatří. To je sice poměrně jasné, ale i tak se člověk dokáže nachy­tat. Pak je tu trochu větší past a to, že Java EE (aka javax) je mrtvá, nově už jako Jakarta EE.

 • Autoatlas Javy

  Progra­mo­vací jazyk jako takový dost možná důležitý vůbec není, protože si nevybíráte pouze jazyk, ale především celý ekosys­tém, na který se podíváme. Nečekejte tu popis syntaxe ale spíš přehled pojmů, abyste se hned na začátku své cesty neztratili.

  Díky Honzovi Javor­kovi, autorovi Příručky o hledání první práce v IT, že mě ukecal, abych připravil přednášku pro jeho klub. Ten je sice placený, ale první dva týdny jsou zdarma a můžete se tak dostat nejen k videozáz­namu mém přednášky.

  Tento příspěvek je částečný textový přepis přednášky.

 • Podrobné logování rozhraní systémů

  Integ­race systémů je podle mé zkuše­nosti jedna z nejkom­pli­ko­vanějších věcí (kromě invali­dace cache a pojmenování). Ne že by to byla raketová věda, ale existuje spoustu drobností, které se můžou rozsy­pat. Pravděpo­dob­nost, že se to stane, hraničí téměř s jisto­tou. Jakmile věci vypus­títe z rukou, těžko se ladí. Stopu­jete pak pouze své logy. Proto tímto apeluji, hlavně sám k sobě: „Loguj pořád­ně!“ Pojďme se podívat, jak ve Springu zapnout podrob­nější výpis HTTP volání.

 • Učebnice Strojové učení pro děti

  Raději bych na blogu výukové materiály pro děti pouze chválil, ale jelikož jsem na sociál­ních sítích sdílel odkaz na učebnici Strojové učení pro děti, cítím povin­nost své rozpo­ruplné pocity nepřejít mlčením. Dalo by se to shrnout tím, že jsem nadšený z nápadu, ale zklamaný z prove­dení knihy. Naštěstí je mnohé dostupné online v (pro mě) přija­tel­nější podobě.

 • Ať žije builder

  Zpětná kompatibilita je něco, co mě poslední roky na jednu stranu děsilo, ale na druhou stranu i bavilo (protože překonávání překážek). Například přidání argumentu do konstruk­toru je binárně zpětně nekom­pa­ti­bilní změna, musíte totiž současně zachovávat i ty již existující. Při druhém a dalším přidání @Deprecated si začínáte uvědo­mo­vat, že tudy cesta nevede. Jedním z nástrojů, který člověka dokáže vytáh­nout z bryndy, je builder.

 • Jak jsem se začal otužovat

  Otužování zažívá takový rozmach, že psát o něm je možná nošení dříví do lesa. Nicméně konec léta je ideálním okamžikem začít a stejně jsem na podobné dotazy nedávno odpovídal, tak rovnou servíruji veřejně. Přijde mi, že když jsem se dřív potápěl, takže jsem býval otuži­lejší. S bráchou vzpomínáme na čtyři­ce­ti­mi­nu­tové dubnové ponory v lomu v dámském neoprenu nadto o číslo větším. Ještě před covidem mě kolega lanařil do otuži­lec­kého klubu. To mě na jednu stranu lákalo, ale na druhou stranu mě odrazo­vala formál­nost (včetně lékařské prohlídky) a především jsem si nedokázal předs­ta­vit, kam bych to do svého časového rozvrhu vmáčknul. Nějakou dobu jsem si s myšlenkou pohrával, až jsem dospěl k rozhod­nutí, že můžu přeci začít sám v našem zahradním jezírku. Tady jsou poznámky z mé cesty.

 • Jak začít hrát na hudební nástroj

  Chtěl bych se podělit o tipy, které se mi při učení hry na hudební nástroj osvědč­ily. Mám však nutkavou potřebu začít podoben­stvím o běhání. Stále bezpečně zvládnu zaběh­nout deset kilometrů pod padesát minut. Maluju si, že s velkým trénin­kovým vypětím bych mohl snít o čtyři­ceti minutách. Pod třicet je něco, na co můžu koukat v televizi. Nemám hudební asi sportovní talent. S dosta­tečnou mírou tréninku něco zvládnu uběhnout i zahrát, ale mám svoje limity. Navíc mě baví spoustu věcí, takže se nechci upínat na jedinou aktivitu a vsadit na to vše. Násle­dující řádky vám přiblíží, co jsem ve svém omezeném čase zkusil a co doporučuji.

 • Rok s Garmin Forerunner 945

  Už je to šest let, co jsem běžel maraton, a ze vzpomínek žiju dosud. Třeba to, že mobilní aplikace byly peklo (jak je to dnes nehodlám zjišťo­vat). Vedlo mě to k tomu, že jsem si pořídil Garmin Forerunner 220. Nelituji, ale uměly jen běh (změna typu aktivity se musela dělat otravně až v softwaru Garmin Connect) a především po letech doslu­ho­vala baterka, což byl problém hlavně v zimě a při dlouhých aktivitách. Loni v létě jsem tedy koupil Garmin Forerunner 945 a přináším pár postřehů hobíka, které jsem za tu dobu stačil zaznamenat.

subscribe via RSS